Voor lage WW-premie schriftelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk!

Nieuwjaar betekent ook de start van de Wet arbeidsmarkt in balans. Zoals u weet behelst dit ook de introductie van een nieuw stelsel voor de WW-premie. De sectorindeling vervalt en daarvoor in de plaats komt een hoog en een laag tarief afhankelijk van het soort contract van de werknemer. Het lage tarief geldt voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang en het hoge tarief – enkele specifieke uitzonderingen daargelaten – voor de overige contracten (tijdelijk, oproep, min-max).

Let op: indien u volgend jaar in aanmerking wilt komen voor de lage WW-premie moet de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd. Wanneer u in het verleden arbeidsovereenkomsten stilzwijgend heeft verlengd voor onbepaalde tijd, dus zonder dit schriftelijk vast te leggen, dan heeft u tot 31 maart 2020 gelegenheid dat alsnog te doen. Het klinkt allemaal onnodig als voor iedereen duidelijk is dat in de loop der jaren een onbepaalde tijd contract is ontstaan, maar toch wordt het geëist. Het mag met een schriftelijk addendum dat door beide partijen is ondertekend. Ook een door beide partijen getekende verlengingsbrief waarin staat bevestigd dat voortaan wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volstaat. Tenslotte voldoet een digitale handtekening evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem ook.

Voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd worden verlengd, geldt het vereiste dat de verlenging in een schriftelijke arbeidsovereenkomst of schriftelijk addendum wordt vastgelegd direct.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel en Anna Görgün.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van december 2019