Vestius biedt reddingsplan voor bedrijven in zwaar weer

Veel bedrijven worden door de coronacrisis geconfronteerd met financiële problemen. Soms is herstructureren noodzakelijk om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Om cliënten hierbij optimaal te kunnen begeleiden heeft Henk Brat bij Vestius Advocaten de zogenaamde Corporate Recovery Praktijk opgezet.

Wat zie jij vooral in de huidige markt gebeuren bij bedrijven?

Door de coronacrisis hebben bedrijven in een aantal sectoren het momenteel erg zwaar. Denk aan de recreatie- en horeca-industrie.  Ze houden ternauwernood het hoofd boven water. Dat lukt nog net doordat ze een financiële buffer hadden en vooral omdat ze aan het infuus van de overheid liggen. Maar de vaste lasten zijn hoog, ze bouwen hoe dan ook schulden op die ze straks niet gemakkelijk gaan terugverdienen. Daardoor zal een herstructurering nu, of anders op termijn, toch noodzakelijk zijn. In elk geval is het aan te raden om niet te lang te wachten maar op tijd te onderzoeken of je als bedrijf actie moet ondernemen.

Welke gevolgen kan het hebben als je dat niet doet?

Als je niet tijdig dat onderzoek doet, loop je het risico dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door je schuldeisers. Dan bestaat de kans dat niet alleen je bedrijf maar ook jij persoonlijk failliet gaat. Of dit gebeurt hangt grotendeels af van wat je zelf hebt ondernomen om een faillissement tegen te gaan en of je je aan bepaalde spelregels hebt gehouden. Als je bijvoorbeeld je belasting niet kan betalen, is het belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt. Ook is het belangrijk dat je je boekhouding echt op orde hebt. Vaak is er nog van alles af te spreken rondom het afbetalen van schulden, en er zal nu zeker ook rekening gehouden worden met de gevolgen van de coronacrisis. Maar je moet wel kunnen laten zien dat je er alles aan hebt gedaan. Er is een aantal duidelijke do’s en don’ts voor ondernemers die daarom belangrijk zijn om te kennen.

Waardoor gaat het vaak mis?

Soms maakt een bedrijf op papier nog gewoon winst. Maar als klanten niet betalen ontstaat een liquiditeitsprobleem en kan je daardoor uiteindelijk niet aan je eigen verplichtingen voldoen. Hoewel je zaak dus goed draait, kom je alsnog in de problemen. Door een liquiditeitsbegroting te maken, kun je op tijd schakelen. Als je niet voldoende geld op de bank hebt staan om de vaste lasten te betalen, of je voorziet dat dit op korte termijn gaat gebeuren, moet je echt actie ondernemen. Banken zijn momenteel schappelijk als het gaat om het terugbetalen van leningen, maar als ze die straks wel gaan terugvorderen, bestaat het risico dat je bij Bijzonder Beheer terechtkomt en je financieel aan de leiband van de bank loopt.

Wat houdt een herstructurering in?

Er zijn drie mogelijkheden. De eerste betreft een herstructurering buiten faillissement. Daarbij bekijken wij samen met de ondernemer of er onderdelen van het bedrijf gezond genoeg zijn om mee verder te gaan. Deze kan je eventueel voortzetten binnen een nieuwe structuur en zo een levensvatbare doorstart maken met je bedrijf. De ongezonde delen laat je vervolgens failliet gaan. Bij grotere ondernemingen is er vaak sprake van een holding waaronder een aantal werkmaatschappijen hangt waarin de verschillende activiteiten zijn onderverdeeld. Deze zogenaamde dochters kun je per stuk beoordelen en als ze gezond zijn verkopen aan een andere (nieuwe) holding, waar je zelf ook een aandeel in hebt.

De tweede mogelijkheid betreft een zogenaamde doorstart. Je laat de onderneming failliet gaan en probeert dan een deal te sluiten met de curator om een deel van de onderneming over te nemen. Het voordeel hiervan is dat je alleen overneemt wat je wilt overnemen en met name alle schulden achterlaat. Een ander voordeel is dat je het personeel niet behoeft over te nemen. Het nadeel kan zijn dat de curator ook andere partijen kan uitnodigen om een bod te doen en dat je er dus niet van verzekerd bent dat je met de onderneming verder kan.

De derde mogelijkheid heeft te maken met een nieuwe wet?

Dat klopt. Het betreft de nieuwe wet WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) die per 1 januari 2021 ingaat. Hierbij onderzoek je of je met schuldeisers afspraken kunt maken en bepaalde vorderingen bijvoorbeeld deels kunnen worden weggestreept. Dat doe je door het aanbieden van een zogenaamd akkoord. Deze optie betreft dus eigenlijk een herstructurering van schulden. Als ondernemers er zelf uitkomen met hun schuldeisers is de gang naar de rechter niet nodig, maar als er sprake is van een grote groep crediteuren kun je daar vaak niet omheen. De WHOA is in het leven geroepen om dit soort afspraken bindend te maken. Je vraagt dan aan de rechter om het akkoord bindend te verklaren, waardoor alle schuldeisers er aan gebonden zijn.

Dit was tot voorkort geen specialisme van Vestius. Hoe weet jij wat bedrijven het beste kunnen doen?

Toen ik zag waar veel bedrijven, en ook bestaande cliënten, tegenaan lopen, realiseerde ik mij dat er veel mogelijkheden zijn, ook als je in zwaar weer terecht komt met je onderneming. Maar aan al deze constructies zitten ook veel juridische haken en ogen. Het is daarom echt zaak dat bedrijven zich op tijd en goed laten informeren en begeleiden. Wij helpen bedrijven heel graag bij het maken van een goed reddingsplan. Om dat goed te kunnen doen heb ik de afgelopen maanden op het vlak van herstructurering een aantal aanvullende cursussen gevolgd. Al in één dag kunnen wij nu goed in kaart brengen hoe een bedrijf er voor staat en welke stappen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie over onze Corporate Recovery praktijk kunt u contact opnemen met Henk Brat (06-55394459).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van december 2020