Vervaltermijnen en de exceptie van de redelijkheid en billijkheid: beter laat dan nooit?

Voor het artikel “Vervaltermijnen en de exceptie van de redelijkheid en billijkheid: beter laat dan nooit?” dat ons kantoorgenote Anna Görgün samen met Chelsea Gunning van Bird & Bird (Netherlands) LLP te Den Haag schreef, onderzochten zij op basis van welke factoren een werknemer met een beroep op de redelijkheid en billijkheid een verstreken vervaltermijn mogelijk kan ‘repareren’. Conclusie: zo’n beroep is weinig kansrijk. Art. 6 EVRM biedt de werknemer volgens hen wel handvatten om te betogen dat met de introductie van de korte vervaltermijnen onder de Wwz een beroep van de werkgever op de vervaltermijnen eerder onaanvaardbaar moet worden geacht.

Het artikel verscheen in december 2020 in aflevering 12 van het tijdschrift ArbeidsRecht (ArbeidsRecht 2020/46, blz. 7 e.v.)

 

Vervaltermijnen en de exceptie van de redelijkheid en billijkheid: beter laat dan nooit?