Verplichte registratie Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) vanaf 27 maart 2022

In ons nieuwsitem van 28 september 2020 hebben we u er al op gewezen dat per 27 maart 2022 organisaties met een zogenoemde ‘UBO’ (Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende in een organisatie) hun UBO moeten registreren in het Handelsregister. Het moment is nu daar.

Bent u van plan een nieuw opgerichte entiteit in het Handelsregister op te laten nemen? Wees er dan op bedacht om de UBO’s in het UBO-register in te schrijven. Vergeet u een UBO (tijdig) in te schrijven, dan bent u in overtreding. Mogelijk volgen er dan strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke sancties.

Wie kwalificeert er als een UBO?

De UBO is een natuurlijk persoon die een direct of indirect belang heeft in een juridische entiteit (denk daarbij o.a. aan een bv, nv, stichting of vereniging). Je kwalificeert als UBO wanneer je meer dan 25% van de aandelen in een juridische entiteit houdt of meer dan 25% van de stemrechten of economische belangen hebt. In gevallen waarin geen UBO is aan te merken, kan de statutaire bestuurder van een organisatie als ‘pseudo-UBO’ worden aangemerkt.

Welke informatie/data moet u aanleveren?

Na het bepalen van de UBO, dient u een aantal documenten toe te voegen aan de registratie:

  • Documenten waaruit het belang van de UBO in de organisatie blijkt (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister of een akte van oprichting). Het is raadzaam om een organogram van de organisatie toe te voegen;
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument/verblijfsvergunning);
  • Voor UBO’s die in Nederland wonen: de voor- en achternamen en BSN;
  • Voor UBO’s die in het buitenland wonen: de voor- en achternamen, geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats, TIN (Tax Identification Number) en land van uitgifte van TIN, nationaliteit en woonadres.

Voor een nadere toelichting op het UBO-register, bijvoorbeeld over de mogelijkheid bepaalde UBO-gegevens in het Handelsregister af te schermen, verwijzen wij u graag naar ons artikel van 28 september 2020.

Heeft u vragen of wenst u advies over de UBO-registratie? Neem dan contact op met Lusine Shahbazyan (+316 128 715 76) of Helger Kamerman (+316 510 801 87).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van april 2022