Sara Karem

Sara Karem

Advocaat Ondernemings- & Contractenrecht

Sara is gespecialiseerd in geschillenbeslechting op het gebied van het ondernemingsrecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over commerciële geschillen, overname- en aandeelhoudersgeschillen. Ook behandelt zij enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is Sara werkzaam binnen de transactiepraktijk van Vestius. Door deze wisselwerking tussen de transactiepraktijk (mergers & acquisitions) en procespraktijk (corporate litigation) kan Sara cliënten adequaat bijstaan aan de onderhandelingstafel en zo nodig ook in de rechtszaal.

Sara werkt sinds juni 2019 bij Vestius. Daarvoor werkte zij ruim zes jaar bij Abma Advocaten, waar zij ervaring heeft opgedaan in de procespraktijk. In haar laatste jaar bij Abma heeft zij zich met name gericht op grensoverschrijdende geschillen.

Expertise

  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Overnamegeschillen
  • Bestuursaansprakelijkheid
  • Ondernemingskamer
  • Kort geding

Lidmaatschap

  • Vereniging Jonge Procesadvocaten

Opleidingen

  • Master Nederlands Belastingrecht (2015)
  • Stage bij Abreu & Iglesias CPA, Verenigde Staten (2015)
  • Master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam (2013)

Nevenfuncties

  • Lid van de Matchgroep Waterlandse Uitdaging