Pieter Verloop

Pieter Verloop

Advocaat Ondernemings- en Vennootschapsrecht

Pieter werkt sinds 2011 als specialist binnen het ondernemingsrecht, en sinds 2015 als advocaat bij de sectie ondernemingsrecht van Vestius. Door zijn advies -en procespraktijk te combineren begrijpt hij feilloos welke risico’s de ondernemer loopt en welke aspecten van een transactie of een geschil aandacht nodig hebben.  Pieter adviseert en begeleidt bij samenwerkingsverbanden en fusies en overnames, waaronder private equity en venture capital-investeringen. Daarnaast adviseert en procedeert hij in zowel verbintenisrechtelijke geschillen tussen ondernemingen als geschillen tussen aandeelhouders.

Expertise

  • Fusies en overnames
  • Venture Capital
  • Private Equity
  • (Aandeelhouders)geschillen

Opleidingen

  • Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam (2010)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam (2009)

Lidmaatschap

  • Vereniging Corporate Litigation

Nevenfuncties

  • Docent ondernemingsrecht voor RB Opleidingen