Michiel van Haelst

Michiel bekijkt zaken vooral vanuit menselijk perspectief, luistert goed naar de wensen van zijn cliënten en biedt tegenwicht waar nodig. Daardoor ervaren cliënten hem als een adviseur met wie zij goed kunnen spiegelen. Zonder bombarie sluit hij voor zijn cliënten de beste deal.

Zijn voornaamste aandachtsgebied is het arbeidsrecht. Daarnaast richt hij zich op samenwerkingsverbanden in bredere zin, zoals maatschappen, professionele dienstverleners en joint ventures. Michiel wordt als zodanig geraadpleegd bij verstoorde verhoudingen binnen deze samenwerkingsverbanden, zoals bij aandeelhoudersgeschillen. Daarbij adviseert hij één van de betrokken partijen over een duurzame oplossing en de daarvoor te nemen maatregelen. Mocht het nodig zijn dan vertegenwoordigt Michiel de betreffende cliënt in de opvolgende civiele procedure(s).

Expertise

 • Ontslag/reorganisatie
 • Ontvlechting samenwerking in maatschap of BV
 • Non-concurrentiebedingen
 • Statutair bestuurders

Opleidingen

 • Postdoctorale specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie (2018)
 • Postdoctorale specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie (2000)
 • Nederlands Burgerlijk Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1996)
 • University of Strathclyde, Glasgow, Verenigd Koninkrijk (1995-1996)

Lidmaatschap

 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. (VAAA)
 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • European Employment Law Association (EELA)

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen Stadsgoed N.V. (publiek-privaat investerings- en beheerbedrijf van de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF))
 • Redactieraadslid PO-Online (Online Instituut voor Permanente Opleiding van E-WISE)