Michiel van Haelst

Michiel van Haelst

Partner Arbeidsrecht

Michiel bekijkt zaken vooral vanuit menselijk perspectief, luistert goed naar de wensen van zijn cliënten en biedt tegenwicht waar nodig. Daardoor ervaren cliënten hem als een adviseur met wie zij goed kunnen spiegelen. Zonder bombarie sluit hij voor zijn cliënten de beste deal.

Zijn voornaamste aandachtsgebied is het arbeidsrecht. Naast het arbeidsrecht richt Michiel zich ook op een specifiek onderdeel van het ondernemingsrecht. Zijn belangstelling gaat uit naar samenwerkingsverbanden in bredere zin, zoals maatschappen, professionele dienstverleners en joint ventures. Michiel adviseert bij verstoorde verhoudingen binnen deze samenwerkingsverbanden of binnen ondernemingen, met een focus op aandeelhoudersgeschillen. Daarbij gaat hij op zoek naar duurzame oplossingen en adviseert hij over de daarvoor te nemen maatregelen. Als het nodig mocht zijn dan vertegenwoordigt Michiel bestuurders, aandeelhouders of andere stakeholders in juridische procedures.

Expertise

 • Ontslag/reorganisatie
 • Ontvlechting samenwerking in maatschap of BV
 • Non-concurrentiebedingen
 • Statutair bestuurders
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • (Geschillen over) beloning en werknemersparticipatie
 • Corporate Litigation

Opleidingen

 • Postdoctorale specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie (2018)
 • Postdoctorale specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie (2000)
 • Nederlands Burgerlijk Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1996)
 • University of Strathclyde, Glasgow, Verenigd Koninkrijk (1995-1996)

Lidmaatschap

 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. (VAAA)
 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • European Employment Law Association (EELA)

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen Stadsgoed N.V. (publiek-privaat investerings- en beheerbedrijf van de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF))
 • Redactieraadslid PO-Online (Online Instituut voor Permanente Opleiding van E-WISE)