Henk Brat

Henk richt zich op M&A-trajecten, corporate recovery, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

Henk heeft niet alleen een scherp oog voor het juridische perspectief. Hij kent ook de valkuilen voor ondernemers en houdt zowel het commerciële belang als de menselijke aspecten in de gaten. Dankzij zijn constructieve houding en zijn vaardigheid en hechte relatie met de betrokken partijen te creëren weet hij de dialoog gaande te houden. Hij doet dat altijd met een duidelijke en zo nodig harde boodschap. Zo weet Henk het hoogst haalbare resultaat voor zijn cliënten te realiseren.

Expertise

 • Buy-outs, fusies en overnames, aandelen- en activatransacties, spin-offs en joint ventures
 • Corporate en commercial litigation
 • Herstructureringen en corporate recovery
 • Complexe onderhandelingen
 • Procedures bij de Ondernemingskamer
 • Arbitrageprocedures bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

Opleidingen

 • Corporate Recovery, Alex van Groningen (2020)
 • Diverse cursussen op het gebied van onderhandelen, o.a. de cursus ‘Program on Negotiation’ aan de Harvard Law School (2017)
 • Cursus ‘Finance for Lawyers’, Amsterdam Institute of Finance (2007)
 • Postdoctorale specialisatieopleiding ‘Fusies en Overnames’, Grotius Academie (2003)
 • Rechten, Universiteit van Amsterdam (1994)

Lidmaatschap

 • Vereniging Corporate Litigation
 • DCFA (Dutch Corporate Finance Organisation)

Nevenfuncties

 • Toezichthouder bij Phizi, een WTZi erkende zorginstelling
 • Global Chairman van de Legal Focus Group van XLNC