Colette Cramer

Colette Cramer

Office Manager

Colette is sinds april 2015 werkzaam als office manager bij Vestius. Hiervoor werkte ze bij een onderwijsadviesbureau waar ze project- en management ondersteunende werkzaamheden verrichtte. De ervaring die ze hier opdeed kan ze goed gebruiken voor haar taken bij Vestius, waar ze verantwoordelijk is voor het dagelijkse operationele management. De diversiteit aan organisatorische en service verlenende werkzaamheden spreken Colette erg aan.

Naast haar werkzaamheden bij Vestius is ze ook freelance architectuurhistorica. Het kantoor aan de Herengracht vindt ze dan ook een inspirerende werkplek.

Colette is van maandag tot en met donderdag in de ochtenden aanwezig.