Anna Görgün

Anna werkt sinds 2015 bij Vestius. Zij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert met name werkgevers. Haar praktijk richt zich vooral op reorganisaties in (internationaal) concernverband, complexe medezeggenschapstrajecten en individuele ontslagdossiers. Zij heeft daarom ruime ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken waarmee werkgevers te maken kunnen krijgen. Met haar adviezen is Anna een waardevolle sparringpartner voor Human Resources Managers. Zo nodig procedeert zij ook. Anna spreekt ook goed Turks.

Expertise

 • (Grensoverschrijdende) reorganisaties
 • Dossieropbouw
 • Ontslag op staande voet
 • Medezeggenschapsrecht, waaronder advies- en instemmingstrajecten met de ondernemingsraad (OR)
 • Vaststellingsovereenkomsten en alle aspecten die daarbij een rol spelen
 • Short Term Incentives en werknemersparticipatie
 • Toepassing van de 30%-regeling
 • Specifieke bedingen in de arbeidsovereenkomst, zoals concurrentiebedingen, relatiebedingen en studiekostenbedingen

Opleidingen

 • Postdoctorale specialisatieopleiding ‘Arbeidsrecht’, Grotius Academie, cum laude (2020)
 • Master Arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam (2015)
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam (2014)

Lidmaatschap

 • VJAA (Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten)

Nevenfuncties

 • Lid van de Activiteitencommissie van de VJAA