Switchen onder de Wwz

Kantoorgenoten Anna Görgün en Bart de Vroe schreven het artikel “Switchen onder de Wwz”, zoals gepubliceerd in het mooie Tijdschrift voor Ontslagrecht (TvO 2019/afl. 1. p. 17).

 

Switchen onder de Wwz