Onbelaste vergoeding voor thuiswerken aangekondigd

In het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt, is een onbelaste thuiswerkvergoeding aangekondigd. Deze houdt in dat vanaf 2022 werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per dag aan hun werknemers kunnen betalen. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer blijft bestaan. Werkgevers kunnen per dag óf de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding, óf de onbelaste reiskostenvergoeding toekennen. Het demissionaire kabinet gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers vaste afspraken zullen maken over het aantal dagen dat op kantoor en het aantal dagen dat thuis wordt gewerkt, op basis waarvan vaste vergoedingen kunnen worden toegekend. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of meer naar kantoor gaat, moeten de vaste vergoedingen daarop worden aangepast.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel (06-23492248).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van oktober 2021