Nieuwsbrief
Nr. 6 - december 2015
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

De eerste ervaringen met de billijke vergoeding

Twee wijzigingen in de privacywetgeving per 1 januari 2016

Header
 

Aangezien dit de laatste Vestius nieuwsbrief is van dit kalenderjaar, wensen wij hierbij al onze relaties hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2016!

 
De eerste ervaringen met de billijke vergoeding

In de Wet werk en zekerheid is de hoogte van de transitievergoeding gestandaardiseerd. Een aanvullende vergoeding ook wel de “billijke vergoeding” genaamd, is alleen mogelijk in het geval de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het gaat om een uitzonderlijke ontsnappingsmogelijkheid, of zoals Minister Asscher van Sociale Zaken zei: een “muizengaatje” dat naar schatting hooguit een keer of tien per jaar zou moeten worden gebruikt.

Hierin lijkt de minister gelijk te krijgen. In een klein half jaar zijn er vijf zaken gepubliceerd waarin de rechter zo’n billijke vergoeding heeft toegekend. In één geval werd de werkgever kwalijk genomen dat hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht naar aanleiding van een ziekmelding zonder eerst met de bedrijfsarts te overleggen. Een andere werkgever werd een billijke vergoeding opgelegd nadat hij de werknemer in een lege BV had geplaatst en maandenlang geen salaris had betaald. In twee zaken oordeelde de rechter dat de werknemer ten onrechte slecht functioneren was verweten en niet in staat was gesteld zijn functioneren te verbeteren. De hoogste billijke vergoeding tot nu bedroeg 50 duizend euro. Dit bedrag werd toegekend aan een werkneemster die op papier een vlekkeloze staat van dienst had, maar zelf om ontbinding van de arbeidsrelatie vroeg omdat ze – aantoonbaar - werd weggepest nadat ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt was geraakt.Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bas Derhaag.

 
Twee wijzigingen in de privacywetgeving per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 krijgt de Autoriteit persoonsgegevens een boetebevoegdheid die er niet om liegt. Ook komt er een meldplicht voor datalekken.

Wet meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari moet een organisatie “iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens” melden bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wanneer de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer, dienen de personen op wie de gegevens betrekking hebben zelf ook in kennis te worden gesteld. Zelfs wanneer een datalek plaatsvindt via een derde partij blijf je als bedrijf verantwoordelijk. Het is dus zaak om hier goede schriftelijke afspraken over te maken.

Hoge boetes bij overtredingen privacywetgeving

De tweede wijziging betreft de boetebevoegdheid van de toezichthouder welke zal gaan gelden voor overtredingen van een groot aantal algemene verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het verwerken van persoonsgegevens zonder legitiem doel of het niet voldoende beveiligen van de persoonsgegevens. Ook het niet naleven van de meldplicht bij een datalek zal kunnen worden beboet. De hoogte van de boetes varieert van € 20.250,- tot € 810.000,-(of 10% van de jaaromzet).

Kortom, het is geen overbodige luxe om het onderwerp tot in de directiekamer aandacht te geven.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com