Nieuwsbrief
Nr. 5 - oktober 2015
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Inzien werknemersdata vanuit VS fors bemoeilijkt

Het pensioenontslagbeding onder de ‘Wwz’

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen

Daan van Noord toegelaten tot Executive MBA van RSM

Header
 
Inzien werknemersdata vanuit VS fors bemoeilijkt

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs de beschikking van de Europese Commissie over uitwisseling van persoonsgegevens met de Verenigde Staten van tafel geveegd. De reden was dat de Commissie had verzuimd te controleren of de VS daadwerkelijk waarborgen boden voor de bescherming van de grondrechten vergelijkbaar met die binnen de EU. De VS biedt die bescherming niet. Ook als bedrijven zich vrijwillig bij de Safe Harbor-regeling hebben geregistreerd is van een adequate bescherming geen sprake, zo oordeelde het EU Hof.

De uitspraak van het EU Hof heeft behoorlijke consequenties voor Nederlandse werkgevers die gegevens uitwisselen met de VS. Wij zien vaak dat werkgevers zich niet realiseren dat al snel sprake kan zijn van het uitwisselen van werknemersgegevens met de VS. Vindt die gegevensuitwisseling plaats op basis van de Safe Harbor-regeling dan is dat na de uitspraak van het Hof niet langer toegestaan en moet een alternatief worden gezocht. Op dit moment is het enige alternatief dat de werknemer hiervoor zijn ‘ondubbelzinnige toestemming’ geeft.

De timing van de uitspraak van het Hof geeft echter geen reden om het nog even aan te zien nu vanaf 1 januari 2016 de Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast en boetes kunnen worden opgelegd tot maar liefst € 810.000 of 10% van de jaaromzet van de overtreder.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.

 
Het pensioenontslagbeding onder de ‘Wwz’

Tot 1 juli 2015 was het gebruikelijk om voor ontslag in verband met pensionering een zogenoemd pensioenontslagbeding met werknemers overeen te komen. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’), op 1 juli 2015, is bij wet geregeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen in verband met of ná de datum dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een pensioenontslagbeding is geen vereiste (meer).

Omdat echter steeds meer AOW-gerechtigde werknemers kunnen, willen of moeten doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is de wet versoepeld. .Op 29 september 2015 is De ‘Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd’ aangenomen. Per 1 januari 2016 gelden de volgende veranderingen:

  • Uitbreiding van de ketenregeling van maximaal 24 maanden c.q. 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, naar 48 maanden c.q. 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte wordt van 104 weken teruggeschroefd naar maximaal 13 weken;
  • opzegtermijn wordt gemaximeerd op 1 maand;
  • de maatregelen zullen (hoofdzakelijk) onmiddellijke werking hebben.

Het is dus van belang om reeds bestaande afspraken met werknemers te evalueren, zodat deze in overeenstemming kunnen worden gebracht met de door de wet geboden nieuwe mogelijkheden.

Lees verder >>

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe.

 
Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen

Op 23 juni jl. is het wetsvoorstel “Wet civielrechtelijk bestuursverbod”, onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht, door de Tweede Kamer aangenomen.

In de nieuwsbrief van oktober 2014 schreven wij hier al dat het wetsvoorstel in het kader van de wijziging van de Faillissementswet, de mogelijkheid toevoegt om bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaal 5 jaar op te leggen, indien deze bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude of wanbestuur in aanloop naar een faillissement.

De wet zal mogelijk al per 1 januari 2016 in werking treden.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sanne van de Kamp.

 
Daan van Noord toegelaten tot Executive MBA van RSM

Na een uitgebreide inschrijvingsprocedure en een strenge selectieprocedure is Daan van Noord, advocaat op de sectie ondernemingsrecht van Vestius, aangenomen om aan de Rotterdam School of Management een Master Business Administration (‘MBA’) te gaan volgen. Het Executive MBA programma scoort hoog in internationale ranglijsten voor business schools, zoals onder andere gepubliceerd door de Financial Times.

Gedurende de afgelopen vijf jaar waarin Daan werkzaam was bij Vestius heeft hij een bovengemiddelde interesse ontwikkeld voor de financiële aspecten van de transacties en de ondernemingen zelf. Daarbij heeft de ondernemingsrechtpraktijk van Vestius een sterke focus op M&A, venture capital en private equity. Onze advocaten richten zich niet alleen op de juridische aspecten van transacties maar zijn ook nauw betrokken bij de financiële ins en outs. Op die manier ontstaat een veel betere greep op het ‘dealproces’ hetgeen kenmerkend is voor de werkwijze van Vestius.

De opleiding start in februari 2016, en duurt tot december 2017. Daan blijft gedurende deze periode gewoon werkzaam bij Vestius. Wij feliciteren hem en wensen hem veel succes!

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com