Nieuwsbrief
Nr. 4 - september 2015
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Samenvoeging WBSO en RDA

Eerste uitspraken over de aanzegverplichting

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij concernvrijstelling

Vestius adviseert Sykes bij de overname van Qelp B.V.

Header
 
Samenvoeging WBSO en RDA

Per 1 januari 2016 bestaat er waarschijnlijk nog slechts één fiscale regeling op het gebied van innovatie. Het kabinet heeft besloten om vanaf het nieuwe jaar de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (‘WBSO’) en de Research & Development Aftrek (‘RDA’) samen te voegen onder de naam WBSO.

Door middel van deze regelingen worden ondernemers gestimuleerd om te investeren in research & development. De WBSO is een loonkostensubsidie voor ondernemers die investeren in research & development. De RDA levert een extra aftrek van de winst op voor de vennootschapsbelasting, voor (andersoortige) kosten en uitgaven ten behoeve van research & development en alleen worden aangevraagd als ook gebruik wordt gemaakt van de WBSO subsidieregeling.

Het gebruik van de WBSO en RDA neemt al zeven jaar achtereen toe. In 2014 deden in totaal 22.970 ondernemingen en kennisinstellingen1 er een beroep op. De regelingen zijn met name populair onder innovatieve (vaak jonge) ondernemingen, die actief zijn op het gebied van software-, web- en app-ontwikkeling.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daan van Noord.


1 Kennisinstellingen kunnen sinds begin 2015 geen gebruik meer maken van de WBSO.

 
Eerste uitspraken over de aanzegverplichting

De rechtspraak heeft met een aantal uitspraken nadere invulling gegeven aan de aanzegverplichting die sinds 1 januari 2015 geldt. De verplichting houdt in dat werkgevers werknemers met een tijdelijk contract ten minste een maand voor het einde van het contract schriftelijk moeten informeren over een eventuele verlenging. Het niet nakomen van die zogeheten aanzegverplichting leidt tot een boete van maximaal een maandsalaris, ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd.

Aanzegging in arbeidsovereenkomst
Een uitspraak van de kantonrechter Utrecht toont aan dat een aanzegging direct mag worden gedaan in de arbeidsovereenkomst. De werkgever mag op die aanzegging ook terugkomen en het contract alsnog verlengen. De nadelen van deze veilige weg zijn de demotiverende werking die zo’n aanzegging bij voorbaat heeft, en het risico dat een geschikte werknemer een andere baan zoekt.

Aanzegging per Whatsapp
Uitspraken van de kantonrechters Rotterdam en Amsterdam onderstrepen de harde eis dat een aanzegging schriftelijk moet worden gedaan. Zelfs als een werknemer een mondelinge aanzegging erkent, is deze wettelijk ongeldig. Maar een aanzegging per Whatsapp die aantoonbaar is gelezen door de werknemer, is net zo geldig als een aanzegging per aangetekende brief. Deze laatste vorm heeft overigens wel de voorkeur.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met één van de arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor.

 
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij concernvrijstelling

Wanneer een vennootschap gebruik maakt van de zogenaamde concernvrijstelling volgens de 403-verklaring, is de moedermaatschappij van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van haar dochter. Ook als deze dochtermaatschappij voor een gedeelte van haar schulden een schikking treft, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 3 april 2015.

Onder bepaalde voorwaarden hoeft een tot een groep behorende rechtspersoon de jaarrekening niet op te stellen volgens de voorschriften van de wet. Het hoofdvereiste voor de concernvrijstelling is dat een andere groepsmaatschappij, de moedermaatschappij, zich openbaar aansprakelijk stelt voor de schulden van de vrijgestelde rechtspersoon. De regeling is opgenomen in artikel 2:403 BW, ook wel bekend als de groeps- of concernvrijstelling.

In het betreffende arrest verduidelijkt de Hoge Raad de reikwijdte van de 403-verklaring. De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat de moedermaatschappij niet bevrijd wordt van haar aansprakelijkheid voor de schulden van haar dochter door een schikking die de dochtermaatschappij getroffen had met een schuldeiser. De schuld van de moedermaatschappij werd slechts verminderd met het voor de schikking overeengekomen bedrag.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Sanne van de Kamp.

 
Vestius adviseert Sykes bij de overname van Qelp B.V.

Vestius heeft Sykes Enterprises, Inc. geadviseerd bij de overname van Qelp B.V. Qelp levert selfservice software aan (voornamelijk) telecomaanbieders, die eindgebruikers en callcentermedewerkers helpt problemen met smartphones op te lossen. Sykes is een op de Amerikaanse beurs genoteerde onderneming, die business-to-business en business-to-consumer opdrachtgevers ondersteunt bij hun klantcontacten. Zie voor meer informatie over de overname het persbericht op de website van Qelp: http://www.qelp.com/insights/sykes-enterprises-inc-acquires-qelp/

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com