Nieuwsbrief
Nr. 3 - juni 2015
Vestius Advocaten
In deze nieuwsbrief

Hoge Raad verduidelijkt opzegtermijnen

Studiekostenovereenkomst blijft relevant onder de Wet Werk en Zekerheid

Vestius in Legal 500 en Chambers Europe 2015!

Header
 
Hoge Raad verduidelijkt opzegtermijnen

De Wet flexibiliteit en zekerheid introduceerde in 1999 weliswaar een wettelijk systeem voor minimale opzegtermijnen, maar dit systeem leidde vooral tot veel onduidelijkheid en verschillende interpretaties, ook door de lagere rechters. Dat had soms met name voor werkgevers onaangename financiële verrassingen tot gevolg.

In mei 2015 heeft de Hoge Raad zich voor het eerst over het vraagstuk uitgesproken. Bij een afwijking van de standaardregeling geldt allereerst dat de termijn voor de werkgever minstens twee maal zo lang moet zijn als die voor de werknemer. Bovendien moet zowel de voor de werknemer geldende opzegtermijn, als de voor de werkgever geldende opzegtermijn schriftelijk worden overeengekomen. Is dat niet gebeurd, dan mag alleen de werknemer de opzegtermijn vernietigen. Hij hoeft dan slechts de wettelijke opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

De uitspraak is in het voordeel van de werknemer omdat die kan kiezen en daar zijn voordeel mee kan doen. Toch is het ook voor de werkgever een voordeel te weten waar hij aan toe is. Hij zal niet meer voor dure verrassingen komen te staan.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met één van de arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor.

 
Studiekostenovereenkomst blijft relevant onder de Wet Werk en Zekerheid

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) verandert vanaf 1 juni 2015 het ontslagrecht. Er wordt onder andere een wettelijke ontslagvergoeding geïntroduceerd, de zogeheten transitievergoeding. Ook wordt het mogelijk om specifieke inzetbaarheidskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. De vraag rees of alle studiekosten voor werknemers als inzetbaarheidskosten kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Nu geldt nog dat terugbetaling alleen kan worden gevorderd in bijzondere omstandigheden mits dat is geregeld in een studiekostenovereenkomst.

Recentelijk is een besluit gepubliceerd met aanvullende voorwaarden waaronder kosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding (het “Besluit”). Het Besluit schrijft onder meer een aantal strikte voorwaarden voor waaronder inzetbaarheidskosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Zo moeten kosten zijn gespecificeerd en schriftelijk meegedeeld aan de werknemer; moeten ze zijn gemaakt nadat de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten; en kunnen ze niet op de werknemer worden verhaald.

Het zal niet snel voorkomen dat een werkgever aan alle eisen van het Besluit voldoet en dus met succes de studiekosten in mindering kan brengen op de transitievergoeding. Mocht die mogelijkheid wel bestaan, dan dient dat al in de studiekostenovereenkomst te worden geregeld. Vanaf 1 juli 2015 zullen werkgevers dus scherp moeten zijn bij het aangaan van een studiekostenovereenkomst.
Lees verder >>

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met één van de arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor.

 
Vestius in Legal 500 en Chambers Europe 2015!

We zijn verheugd dat Vestius Advocaten weer is opgenomen in de EMEA-gids 2015 van Legal 500 en Chambers Europe 2015.

De Legal 500 en Chambers Europe zijn gidsen waarin uitsluitend de betere advocatenkantoren een vermelding krijgen. Een notering in beide gidsen is zodoende een kwaliteitskeurmerk. De noteringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op interviews met cliënten en concurrerende advocatenkantoren.

Beide secties van Vestius, Corporate and M&A én Employment Law, hebben bij Legal 500 een aanbeveling gekregen:
http://www.legal500.com/c/netherlands/corporate-and-manda
http://www.legal500.com/c/netherlands/employment

Onze sectie Employment Law heeft bij Chambers Europe 2015 weer een aanbeveling gekregen:
http://www.chambersandpartners.com/europe/firm/217949/vestius-advocaten

Helger Kamerman werd apart geroemd. Citaat: The ‘pragmatic and proactive’ Helger Kamerman has ‘a very good insight into what it takes to make a deal’.

Wederom willen we onze cliënten bedanken voor hun goede terugkoppeling! Waar zouden we überhaupt zijn zonder onze cliënten?

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com