Nieuwsbrief
Nr. 5 - augustus 2014
Vestius Advocaten
Terug naar het overzicht Header
Werkgever, vaar niet blind op adviezen van de bedrijfs- en verzekeringsarts

Werkgevers zijn verplicht om de controle en begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers uit te besteden aan de bedrijfsarts. Veel werkgevers denken dat de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuimbegeleiding daardoor op de bedrijfsarts rust, en volgen de adviezen van de bedrijfsarts blindelings op. De werkgever blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers. Om die reden is het belangrijk om kritisch te blijven op adviezen van ingeschakelde deskundigen zoals de bedrijfsarts en/of de verzekeringsarts van het UWV. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam zich in kort geding uitgelaten over de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever als het gaat om ziekteverzuimbegeleiding.

Het ging in voornoemde zaak om een werknemer die op 15 juni 2012 was uitgevallen wegens ziekte. De bedrijfsarts oordeelde bij de laatste medische controle op 17 september 2013 dat de werknemer de eigen werkzaamheden kon opbouwen tot volledige werkhervatting. In een telefonisch consult op 10 december 2013 oordeelde de bedrijfsarts dat de werknemer volledig werkte in aangepast werk, en dat de medische beperkingen zouden worden afgebouwd. De werknemer meldde zich op 18 december 2013 (opnieuw) volledig ziek. De werkgever betwistte de ziekmelding en riep de werknemer op voor werk. De werknemer weigerde daaraan gehoor te geven vanwege zijn ziekte.

De werkgever had de bedrijfsarts verzocht de werknemer na de ziekmelding op 18 december 2013 opnieuw te onderzoeken, maar deze had de werknemer niet meer opgeroepen voor medische controle. De werkgever had aan het UWV om een deskundigenoordeel gevraagd; deze verrichtte echter geen eigen medisch onderzoek maar baseerde zich op het (verouderde) oordeel van de bedrijfsarts. Het UWV oordeelde dat de werknemer op 18 december 2013 arbeidsgeschikt was en dus gehoor had kunnen geven aan de oproep van de werkgever. De werkgever staakte daarop de loondoorbetaling aan de werknemer. De werknemer vorderde vervolgens in kort geding loondoorbetaling tijdens ziekte, omdat het oordeel van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts onzorgvuldig tot stand zouden zijn gekomen.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts onzorgvuldig tot stand waren gekomen, en wees de werkgever op de eigen verantwoordelijkheid bij ziekteverzuimbegeleiding. De werkgever had van de bedrijfsarts na 18 december 2013 een nieuwe medische controle moeten eisen, en de werkgever had niet mogen vertrouwen op het oordeel van de verzekeringsarts omdat dat was gebaseerd op een verouderd oordeel van de bedrijfsarts, aldus de rechter. De loondoorbetaling is door de rechter toegewezen.

Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat de werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers. Om die reden mag niet blindelings op adviezen van ingeschakelde deskundigen worden vertrouwd. Werkgever zijn immers ook degenen die het risico lopen als de ziekteverzuimbegeleiding niet juist is uitgevoerd.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com