Nieuwsbrief
Nr. 6 - december 2013
Vestius Advocaten
Terug naar het overzicht Header
Nederlandse Staat moet misgelopen vakantierechten vergoeden

Sinds 1 januari 2012 is in Nederland de nieuwe vakantiewet ingevoerd. Eén van de gevolgen van die invoering is dat zieke werknemers sinds 1 januari 2012 dezelfde wettelijke vakantierechten opbouwen als gezonde werknemers. Voor 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen vakantierechten op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Dit onderscheid was in strijd met een Europese vakantierichtlijn uit 2004, en is door de Nederlandse wetgever pas in 2012 aangepast naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2009 (Schultz-Hoff arrest). Het Hof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat de Nederlandse Staat tot 1 januari 2012 onrechtmatig heeft gehandeld door wetgeving te handhaven in strijd met Europese regels, en dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is jegens werknemers die als gevolg daarvan vakantierechten zijn misgelopen.

Het ging in voornoemde zaak om een werkneemster die werkte als schoonmaakster en vanaf 23 januari 2007 tot en met 28 november 2008 (ruim 22 maanden) volledig arbeidsongeschikt is geweest. De werkgever heeft werkneemster over die periode – conform de toen geldende Nederlandse wetgeving – vakantierechten betaald over de laatste zes maanden. De werkneemster heeft de Nederlandse Staat toen aansprakelijk gesteld voor de misgelopen vakantierechten, en is daarvoor naar de rechter gestapt. De werkneemster is door de rechtbank in het gelijk gesteld, waarna de Nederlandse Staat in hoger beroep is gegaan. Evenals de rechtbank heeft ook het Hof in Den Haag geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de misgelopen vakantierechten. Het enkele feit dat de Nederlandse Staat wetgeving heeft gehandhaafd die in strijd was met Europese regelgeving, levert al een onrechtmatige daad op, aldus het Hof.

Deze uitspraak van het Hof biedt uitkomst voor werknemers die ná de invoering van de Europese vakantierichtlijn en vóór de invoering van de nieuwe Nederlandse vakantiewet, als gevolg van ziekte vakantierechten hebben misgelopen. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat alleen betrekking heeft op wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn het minimum aantal vakantiedagen waarop werknemers volgens de wet recht hebben (viermaal de arbeidsduur per week). Een werknemer in voltijd dienst heeft 20 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com