Nieuwsbrief
Nr. 5 - oktober 2013
Vestius Advocaten
Terug naar het overzicht Header
Vermijd strafrechtelijke termen bij ontslag op staande voet

Voor het geven van een rechtsgeldig ontslag op staande voet is onder andere vereist dat de reden voor het ontslag gelijktijdig met het ontslag wordt medegedeeld. In de meeste gevallen zal een ontslag op staande voet (en de reden daarvoor) per brief worden bevestigd. Het is belangrijk dat de reden voor ontslag in die brief zorgvuldig wordt omschreven. In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden hield een ontslag op staande voet geen stand, omdat de werkgever de reden, die als grondslag voor het ontslag was gebruikt, niet kon bewijzen.

Het ging in deze zaak om een werknemer die werkte als koerier en er door zijn werkgever van werd verdacht te sjoemelen met remboursgelden, pakketten en brandstofgelden. De werkgever verleende de werknemer daarop per e-mail ontslag op staande voet, met als reden dat die werknemer geld en pakketten zou hebben verduisterd. De werknemer ontkende en stapte naar de rechter om in kort geding loondoorbetaling te vorderen, omdat het ontslag niet rechtsgeldig zou zijn verleend. De werknemer werd bij de rechtbank in het gelijk gesteld, waarna de werkgever in hoger beroep ging. Evenals de rechtbank oordeelde ook het hof dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was verleend. De werkgever gebruikte namelijk de strafrechtelijke term verduistering als reden voor het ontslag op staande voet. Die term houdt volgens de wet in dat de werknemer zich opzettelijk en wederrechtelijk eigendommen van derden zou hebben toegeëigend. De werkgever kon die elementen opzettelijk en wederrechtelijk niet bewijzen, zodat het ontslag op staande voet geen stand kon houden, aldus het hof.

Deze uitspraak van het hof staat niet op zichzelf. De rechtspraak laat op dit punt een duidelijke lijn zien: als er bij het geven van ontslag op staande voet een strafrechtelijke term uit de wet als reden wordt genoemd, dan moet aan alle elementen van die wettelijke bepaling zijn voldaan om het ontslag rechtsgeldig te laten zijn. In de praktijk betekent dit bijna altijd een – onbedoelde – uitbreiding en verzwaring van de bewijslast voor de werkgever. Dit kan worden voorkomen door het gebruik van strafrechtelijke termen bij ontslag op staande voet te vermijden.

Kortom: werkgevers zouden bij ontslag op staande voet het gebruik van strafrechtelijke termen om de reden van het ontslag te omschrijven, moeten vermijden. Daarmee wordt voorkomen dat de werkgever zich een uitgebreide en verzwaarde bewijslast op de hals haalt, die de rechtsgeldigheid van het ontslag zou kunnen aantasten.

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com