Nieuwsbrief
Nr. 7 - november 2012
Vestius Advocaten
Terug naar het overzicht Header
Dagelijks contact bij ziekte geen redelijk controlevoorschrift werkgever

Een werkgever schreef zieke werknemers voor dat ze zich iedere dag telefonisch moeten melden. Een werknemer die dit naliet kreeg een loonsanctie opgelegd wegens niet-naleving van het controlevoorschrift. De werknemer hield zich overigens wel aan de controlevoorschriften van de bedrijfsarts.

De voorzieningenrechter oordeelde dat het loon ten onrechte was opgeschort. Het voorschrift om je dagelijks te melden bij de werkgever was volgens de rechter ‘onredelijk’ en de zieke werknemer hoefde zich daar niet aan te houden. Het doel van controlevoorschriften is de mate van arbeids(on)geschiktheid van de werknemer bepalen. Dit is een taak van de bedrijfsarts. Het voorschrift van de werkgever (contact met werkgever zelf) droeg hieraan niet bij.

Het is voor werkgevers belangrijk om zich te realiseren dat controle en beoordeling van zieke werknemers primair via de bedrijfsarts moet gebeuren. Als de werkgever er toch voor kiest om controlevoorschriften op te leggen, zullen die redelijk en niet onnodig belastend moeten zijn. De werkgever mag bovendien niet op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten. Wel redelijk is bijvoorbeeld het voorschrift om een ziekmelding door te geven voor 09.00 uur of om elke dag op bepaalde tijdstippen thuis te zijn (van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.

[tUnsubscribeLink]

Vestius Advocaten Herengracht 584
Postbus 20550 - 1001 NN Amsterdam
T +31 (0)20 521 0690  E info@vestius.com  W www.vestius.com