Coronavirus

Komt het coronavirus voor rekening van de werkgever? Lang niet altijd. Hieronder enkele uitgangspunten:

  • De werkgever dient maatregelen te treffen voor een veilige werkomgeving. Werkgevers doen er goed aan om de aanwijzingen van het RIVM te volgen.
  • Een werknemer mag niet thuisblijven uit vrees voor besmetting (tenzij daar een gegronde vrees voor bestaat).
  • Als een werknemer besmet is of lijkt te zijn, dan moet de werknemer uit voorzorg thuisblijven en de bedrijfsarts worden ingeschakeld. Op de werkvloer kunnen nadere maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld in overleg met de GGD.
  • De werkgever heeft rekening te houden met gevolgen van negatieve reisadviezen / risicogebieden voor dienstreizen (maatregelen treffen of terughalen).
  • Zo lang een werknemer niet ziek is, is het wettelijke uitgangspunt: ‘geen arbeid, wel loon, tenzij’. Dit betekent dat een werknemer die niet kan komen werken vanwege een risico dat voor zijn rekening komt (bijvoorbeeld niet kunnen terugkomen van vakantie vanwege ‘Coronamaatregelen’) in beginsel geen recht heeft op loon. De werknemer kan dan bijvoorbeeld vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Dit is anders als de verhindering het gevolg is van een instructie van de werkgever, zoals een dienstreis. Als een werknemer op afstand kan blijven werken, dan houdt hij ook recht op loon.
  • Als een werknemer ziek is geworden door het Coronavirus en om die reden niet kan werken, dan heeft de werknemer recht op ziekengeld (ook als de werknemer tijdens vakantie ziek wordt).
  • Indien een bedrijf zwaar wordt getroffen door het Coronavirus (tijdelijk minder werk), dan kan de werkgever werktijdverkorting aanvragen. Werknemers kunnen dan in aanmerking komen voor deeltijd-WW.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

Gepubliceerd op 27 februari 2020