Nieuwsbrief Vestius oktober 2021

Uber-chauffeur is in loondienst

Uber-chauffeurs zijn geen zelfstandig ondernemer maar werknemers van Uber, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam. Er is sprake van een “moderne” gezagsverhouding en de CAO taxivervoer is van toepassing op de arbeidsverhouding. Er valt het nodig op af te dingen, maar ons wettelijk systeem kent vooralsnog onvoldoende ruimte voor deze nieuwe bedrijfsmodellen. Vanuit het Europees Parlement wordt er op aangedrongen dat in Europees verband regels over platformarbeid worden opgesteld.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe.

Thuiswerkbeleid post-corona 

Thuiswerken, populair geworden tijdens de coronapandemie, zal bij veel ondernemingen eerder toe- dan afnemen. Daar zitten juridische haken en ogen aan want als werkgever ben je ook bij thuiswerken bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een ergonomische werkplek, het beperken van de werkdruk, het beschermen van de privacy van werknemers en het bewaken van gevoelige data. Een goed thuiswerkbeleid is daarom aan te raden.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel of Puck Keurentjes.

Onbelaste vergoeding voor thuiswerken aangekondigd

Vanaf 2022 kunnen werkgevers thuiswerkende werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding betalen van maximaal € 2 per dag.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

De (re-integratie)verplichtingen van een zieke werknemer

Niet alleen voor de werkgever gelden verplichtingen bij het re-integratieproces van een zieke werknemer. Ook de zieke werknemer zelf moet aan bepaalde verplichtingen voldoen, anders kan de werkgever een loonsanctie toepassen, zo blijkt maar weer eens uit twee recente rechtszaken bij de kantonrechter.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Beëdiging nieuwe advocaten

Drie nieuwe, jonge advocaten versterken team Vestius! We stellen hen graag aan je voor.