Nieuwsbrief Vestius oktober 2020

Save-the-date 

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Graag informeren wij u over de actuele arbeidsrechtconsequenties tijdens ons jaarlijkse arbeidsrechtseminar. Dat vindt dit jaar – ook in verband met covid-19 – online plaats, op 12 november van 14:00 tot 16:00 uur.

NOW 3: de hoofdlijnen

Hoewel de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0) nog moet worden gepubliceerd, is deze op hoofdlijnen bekendgemaakt. Het doel blijft het ondersteunen van werk en inkomen. NOW 3 gaat in per 1 oktober voor een duur van 9 maanden en zal elke drie maanden iets verder worden versoberd.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

De i-grond: de ‘i’ van illusie?

In de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (’Wab’) is de i-grond toegevoegd als grond voor mogelijk ontslag. Deze zou de rechter in staat stellen tot meer maatwerk. Werkgevers hoopten hiermee op en vakbonden vreesden een versoepeling in het ontslagrecht. Maar van beide is geen sprake. De i-grond blijkt beperkt inzetbaar en leidde pas tot drie ontbindingen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Inzage vorderen: de les uit Essilux/GrandVision

De overname van brillenketen GrandVision, moederbedrijf van Pearle en Eye Wish, is al vaker in de krant genoemd maar de overname is nog niet rond. De reden daarvoor was een zogenaamde Fishing Expedition: het volgens de rechter onterecht inzage vragen in stukken die de tegenpartij terecht niet wil vrijgeven.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Pieter Verloop of Sara Karem.

Privacy-update

Uitspraak Hof baanbrekend: Privacy Shield ongeldig

Na het Safe Harbor-verdrag heeft het Europees Hof nu ook het Privacy Shield ongeldig verklaard. Daardoor kunnen persoonsgegevens van Europese burgers niet langer op basis van dit verdrag met de VS worden uitgewisseld. Dit kan nog wel via bepaalde modelcontracten. 

Hoge boete gebruik vingerafdrukken

Vingerafdrukken behoren net als andere biometrische gegevens tot de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Ze mogen alleen worden gebruikt als daarvoor een wettelijke uitzondering is. Aanwezigheids- en tijdregistratie van werknemers valt in de regel niet snel onder één van de wettelijke uitzonderingen te brengen.  

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.