Nieuwsbrief Vestius november 2022

Contracteren in het licht van langere levertermijnen en stijgende inkoopprijzen

De wereld wordt steeds kleiner. Gebeurtenissen in het buitenland – een oorlog, de blokkade van het Suez kanaal – leiden in Nederland tot leveringsproblemen en/of hogere kostprijzen. In dit artikel wordt gekeken naar de positie van afnemer en leverancier in ‘business-to-business’ contracten bij langere levertijden en stijgende inkoopprijzen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie of Sabine Chan.

Ziekte door opzet: een verband dat niet te leggen valt

Het loon van een zieke werknemer mag worden gestaakt als de ziekte door de werknemer opzettelijk is veroorzaakt. Ziekte veroorzaakt door opzet wordt echter niet snel aangenomen. Zo werd recentelijk nog door de kortgedingrechter te Rotterdam geoordeeld dat geen sprake was van opzettelijke arbeidsongeschiktheid bij een werknemer die in het buitenland een borstverkleining onderging en zich daags na de ingreep ziekmeldde. Meer over dit onderwerp en de betreffende uitspraak leest u in dit artikel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

ESG neemt vaste plek aan bestuurstafel

Klimaatverandering, diversiteit en inclusie. Deze onderwerpen weerspiegelen niet alleen belangrijke thema’s in het maatschappelijk debat, maar hebben inmiddels ook de bestuurskamers bereikt. Ondernemers zullen moeten nadenken over de impact van hun bedrijf op de samenleving. De Nederlandse en Europese wetgever geeft daarbij een zetje. Zo ligt er een voorstel om de Corporate Governance Code te actualiseren en is er een richtlijn in aantocht voor corporate sustainability due diligence. Wat het effect is van deze voorstellen op het (strategie-)beleid van uw onderneming, leest u in dit artikel.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel of heeft u behoefte aan verder overleg over de impact van deze ontwikkeling op uw onderneming dan kunt u contact opnemen met Lusine Shahbazyan of Helger Kamerman.

Het afbreken van onderhandelingen bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door een aanbod en een aanvaarding daarvan. Geregeld wordt er in dat kader door partijen onderhandeld en worden er allerhande toezeggingen gedaan. Staat het een aspirant-werkgever vrij om deze onderhandelingen zonder gevolgen af te breken? Dat leest u in dit artikel.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Puck Keurentjes.

#MeToo en de amicale bedrijfscultuur

Precies vijf jaar geleden maakten we kennis met #MeToo. Sindsdien is er steeds meer aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Beklaagde werknemers willen nog wel eens het verweer voeren dat de ‘losse’ bedrijfscultuur debet is aan hun gedragingen. Maakt zo’n verweer kans en wat is de rol van de werkgever hierin?

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.