Nieuwsbrief Vestius juni 2023

Duurzaamheid centraal in nieuwe Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code, de gedragsregels voor goed ondernemingsbestuur, is recent opnieuw aangepast. Duurzaamheid staat centraal en ook is er meer aandacht voor thema’s als diversiteit en inclusie. Bestuurders en commissarissen van ondernemingen worden met deze toevoegingen uitgenodigd na te denken over duurzame lange termijn waardecreatie en het creëren van gelijke kansen voor iedereen in het bedrijf. Meer over de herziene Code en de wijzigingen leest u in dit artikel.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Helger Kamerman of Lusine Shahbazyan.

Inbreuk op de AVG en het recht op schadevergoeding

Het Europees Hof van Justitie heeft recent in een Oostenrijkse zaak een interessante uitspraak gedaan op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). De vraag die aan de orde was, is of er hoe dan ook recht op schadevergoeding bestaat wanneer er sprake is van een inbreuk op de AVG.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon

Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het ‘Wetsvoorstel tot verplichtstelling vertrouwenspersoon’ aangenomen. Een korte signalering van relevante onderdelen van dit wetsvoorstel leest u in dit artikel.

Voor vragen over dit onderwerp of advies over het aanstellen van een vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Raadgevende stem van bestuurder; ook een rituele dans moet zorgvuldig worden uitgevoerd

Een vennootschap die voornemens is haar bestuurder te ontslaan, weet doorgaans wel welke rituele dans van haar verwacht wordt. Tijdig een Algemene Vergadering (AV) uitschrijven met ontslag op de agenda en de bestuurder de mogelijkheid bieden om zijn raadgevende stem uit te brengen. Dat advies moet nog wel reëel kunnen bijdragen aan het te nemen besluit. Dat wil zeggen dat de AV open moet staan voor (her)overweging van het ontslag van de bestuurder. In dit artikel bespreken wij een recente uitspraak van de rechtbank, waarin vooringenomenheid met betrekking tot het ontslagbesluit van een bestuurder flink is afgestraft.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michiel van Haelst of Lusine Shahbazyan.

Discretionaire bevoegdheid bonusregeling

Recent heeft de Hoge Raad bevestigd dat een discretionaire bevoegdheid in een bonusregeling onderworpen is aan het goed werkgeverschap. De matiging van de bonus in kwestie tot veertig procent, werd in strijd geacht met het goed werkgeverschap. Reden dat het goed is om de problematiek omtrent de discretionaire bevoegdheid van werkgevers bij het weigeren van bonussen nog eens kort te bespreken.

Voor vragen over dit onderwerp of advies over uw (discretionaire) bonusregeling kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.