Nieuwsbrief Vestius juni 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 wordt de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omgezet in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor werkgevers? Dat leest u in dit artikel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel of Puck Keurentjes.

Concentratietoezicht bij overnames: meldplicht ACM op straffe van boete

In de Mededingingswet is bepaald dat het vormen van een concentratie in bepaalde gevallen dient te worden gemeld bij de ACM, de zogenoemde meldplicht. In de praktijk blijken deze regels aan enige interpretatie onderhevig of te worden vergeten. Recent heeft dit nog geleid tot een door de ACM opgelegde boete van 1,85 miljoen Euro. In dit artikel staan we nog eens stil bij meldplicht.

Heeft u vragen of wenst u advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met Helger Kamerman of Lusine Shahbazyan.

De bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van informatie aan de externe aandeelhouder

Als het vertrouwen tussen de aandeelhouders-bestuurders en externe aandeelhouders is geschaad, dan ligt een conflict over (onder andere) informatievoorziening op de loer. Heeft een externe aandeelhouder dan een informatierecht en wat zijn de mogelijkheden om geschillen hierover te voorkomen? We bespreken het in dit artikel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie of Sabine Chan.

Het Heiploeg arrest: de pre-pack lijkt terug van weggeweest

Recent heeft het Hof van Justitie van de EU arrest gewezen in de zogenoemde Heiploeg-zaak. De vraag die in de procedure centraal stond was of de Nederlandse pre-pack procedure voldoet aan de voorwaarden voor een uitzondering op de regelgeving inzake de overgang van onderneming. Dit lijkt het geval te zijn, zodat de pre-pack terug lijkt van weggeweest. We bespreken de pre-pack en de uitspraak van het Hof van Justitie in dit artikel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe.

Verweer tegen ‘beschimmelde werknemersaanspraken’

De klachtplicht ex artikel 6:89 BW lijkt met name in het verbintenissenrecht een rol te spelen. Onlangs deed het Gerechtshof Amsterdam echter een uitspraak waaruit naar voren kwam dat de klachtplicht ook binnen het arbeidsrecht een rol kan spelen. Een vordering van ex-werknemers, welke zag op de uitbetaling van een groot aantal overuren, werd met een succesvol beroep op de klachtplicht afgewezen. In dit artikel leest u hoe het Gerechtshof tot dit oordeel is gekomen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.