Nieuwsbrief Vestius juli 2021

Vakantie in 2021 en gevolgen salaris bij kleurcode oranje

Nu we weer met vakantie mogen en steeds meer landen ‘geel’ of zelfs ‘groen’ kleuren, dienen verschillende arbeidsrechtelijke vragen zich aan: hoe zit het met de vorig jaar opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen? En wie draagt de risico’s als werknemers een land met code oranje bezoeken en ziek worden?

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Puck Keurentjes.

SER-Advies opmaat voor (weer) nieuwe wetgeving rondom werk

De SER adviseert het toekomstige kabinet onder meer het inperken van flexwerk en beter optreden tegen schijnzelfstandigheid. Het volgt met haar advies grotendeels de commissie Borstlap, maar zonder werkgeverschap aantrekkelijker te maken. De kans dat het advies leidt tot nieuwe wetgeving is groot.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op 1 juli in werking getreden

Op 1 juli jl. is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (‘Wbtr’) in werking getreden. De Wbtr beoogt de kwaliteit van bestuur en intern toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen te verbeteren. In onze nieuwsbrief van december 2020 zijn de belangrijkste wijzigingen die de Wbtr met zich brengt uiteengezet. 

Wilt u meer weten over de Wbtr, neemt u dan contact op met Helger Kamerman.

Boete voor registreren gezondheidsgegevens werknemers

Het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers is verboden. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft hier streng op. Het is daarom aan te raden dit niet te doen, ook niet als het gaat om het al dan niet gevaccineerd zijn tegen corona.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Toestemming van de echtgenoot: een les uit de praktijk

Wanneer een ondernemer in privé een koopovereenkomst op afbetaling sluit, is het noodzakelijk dat diens echtgenoot officieel toestemming geeft voor die overeenkomst. Als die toestemming ontbreekt kan de overeenkomst nietig worden verklaard, met soms grote gevolgen voor de verkopende partij.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie of Sabine Chan.