Nieuwsbrief Vestius juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (‘Wab’) 

De Wet arbeidsmarkt in balans (‘Wab’) is op 28 mei aangenomen en treedt per 1 januari aanstaande in werking.  Men lijkt het erover eens dat onder de Wet Werk en Zekerheid de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’ te extreem is. De Wab heeft tot doel de inkomensonzekerheid van flexibele arbeidskrachten te verkleinen en bovendien meer stimulatie te geven voor ‘vaste’ banen, door middel van een aantal maatregelen. 

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Ontwerpwetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement 

De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de positie van werknemers in zogeheten ‘flitsfaillissementen’ of ‘pre-pack faillissementen’. Met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (het “Wetsvoorstel”) wil het Kabinet hierover duidelijkheid in scheppen. Het Wetsvoortsel houdt samengevat in dat in beginsel alle werknemers mee overgaan bij een doorstart na faillissement (flitsfaillissement of niet).  

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie of Anna Görgün.

Bestuurdersaansprakelijkheid na onbetaald laten schulden 

Een vennootschap moet haar schulden voldoen. Doet zij dat niet, dan kan een schuldeiser van de vennootschap de vennootschap daarvoor aansprakelijk houden. In sommige gevallen kan de schuldeiser ook de bestuurder van die vennootschap aansprakelijk houden. Dat blijkt uit een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat we in dit artikel bespreken.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Hendriks.

Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

Sinds de invoering van de Wwz is er veel te doen geweest over de zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’. Ondertussen is de Wet compensatie transitievergoeding een feit. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die het dienstverband van werknemers na langdurige arbeidsongeschiktheid hebben beëindigd en de transitievergoeding hebben betaald, bij het UWV compensatie aanvragen voor de (reeds) betaalde transitievergoeding. Daarmee is de vraag of een werkgever verplicht is mee te werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband echter nog niet beantwoord.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Twee nieuwe advocaten versterken team Vestius

In juni 2019 heeft Vestius er twee nieuwe collega’s bij gekregen: Eliza Akopova en Sara Karem. De advocaten zijn afkomstig van een middelgroot Noord-Hollands advocatenkantoor en stappen nu over naar de balie in de hoofdstad.