Nieuwsbrief Vestius februari 2024

Ontlopen van een ontbindingsprocedure in het buitenland: ernstig verwijtbaar

Voor het ontslag van werknemers die in het buitenland wonen, moet soms een buitenlandse ontslagprocedure worden gevoerd, die niet goed aansluit bij de Nederlandse praktijk. Recentelijk moest een werkgever een billijke vergoeding van € 470.000 betalen omdat de werkgever eenzijdig had opgezegd om een buitenlandse procedure te voorkomen. De kantonrechter benadrukt de noodzaak van minnelijke regelingen en waarschuwt voor hoge kosten bij het vermijden van buitenlandse ontbindingsprocedures.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Uitleg algemene voorwaarden: de Hoge Raad verduidelijkt

De gebruiker van algemene voorwaarden trekt vaak aan het kortste eind bij de uitleg van onduidelijke voorwaarden. De gedachte is dat de partij die algemene voorwaarden opstelt, ervoor moet zorgen dat de inhoud duidelijk is. De Hoge Raad heeft kortgeleden algemene voorwaarden uitgelegd ten gunste van de gebruiker. Vestius legt uit!

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie of Sabine Chan.

Afboeken opgenomen vakantiedagen zieke werknemer

Eind 2023 gaf de Hoge Raad antwoord op de vraag of een werkgever vakantiedagen van een werknemer mag afboeken in de situatie dat de aangevraagde vakantie al was goedgekeurd, de werknemer vervolgens ziek wordt en alsnog de vakantie geniet, met toestemming van de bedrijfsarts. Benieuwd naar het antwoord? Lees dan dit artikel.

Heeft u vragen over dit onderwerp en/of twijfelt u of u ziektedagen kan afboeken als vakantiedagen, dan kunt u contact opnemen met Puck Keurentjes of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Inflatiecorrectie en werknemerssalarissen

Een inflatiecorrectie wordt meestal aan het begin van het jaar toegekend, maar is een werkgever eigenlijk verplicht om een inflatiecorrectie toe te passen op het salaris van werknemers?

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anna Görgün.

Wet Vifo: handleidingen veiligheidstoets

Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) op 1 juni 2023, zijn fusies en overnames onderhevig aan een veiligheidstoets. Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de Wet Vifo moeten hun transacties melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Er zijn echter onduidelijkheden gerezen over de interpretatie van bepaalde begrippen. Het BTI heeft in reactie daarop handleidingen opgesteld om de toepassing van de Wet Vifo te verduidelijken.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Helger Kamerman.