Nieuwsbrief Vestius februari 2023

Het studiekostenbeding – de eerste uitspraak

Sinds de op 1 augustus 2022 in werking getreden Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden bestaat er onduidelijkheid over het studiekostenbeding. Recent is de eerste uitspraak omtrent de reikwijdte van het studiekostenbeding gewezen. In dit artikel wordt deze uitspraak evenals de houdbaarheid van het studiekostenbeding besproken.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.

Wet bescherming klokkenluiders

Vorig jaar schreven we al kort over het wetsvoorstel dat de Wet Huis voor Klokkenluiders zal wijzigen in de Wet bescherming Klokkenluiders. Eind januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel, zodat het wetsvoorstel binnenkort wet zal worden. In dit artikel geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wilt u advies over deze wetswijziging of heeft u hulp nodig bij het wijzigen van uw interne meldprocedure, schroom dan niet om contact op te nemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Contracteren met de overheid over onroerend goed sinds het Didam-arrest

Ruim een jaar geleden heeft de Hoge Raad het baanbrekende ‘Didam-arrest’ gewezen. In dat arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overheidsorgaan bij de verkoop van onroerend goed aan (potentiële) gegadigden gelegenheid moet geven om mee te bieden. Een overheidsorgaan mag volgens het Didam-arrest onroerend goed niet naar vrije keuze verkopen. In dit artikel wordt aan de hand van jurisprudentie die sinds het Didam-arrest is verschenen de balans opgemaakt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sander Pieroelie.

Voortgang in het zzp-dossier

Op 16 december 2022 is er door de Minister van SZW en de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst een voortgangsbrief uitgebracht over de stand van zaken in het zzp-dossier. In die brief worden de maatregelen gepresenteerd die het kabinet wil nemen om het werken met en als zzp’er nader te reguleren. Onderdeel van de plannen is het vastleggen van de regels uit de jurisprudentie om de kwalificatievraag (is er sprake van een arbeidsovereenkomst?) te verduidelijken. In dit artikel leest u meer over de plannen van het kabinet in het zzp-dossier.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Lise van den Heuvel.

Loonwaarde (opgenomen) vakantiedag

Voor werkgevers en werknemers is het een feit van algemene bekendheid dat een werknemer jaarlijks recht heeft op vakantiedagen. Voor hen is het echter minder bekend wat nou de loonwaarde is van een vakantiedag. In dit artikel zal nader bij de loonwaarde van een (opgenomen) vakantiedag worden stilgestaan.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Puck Keurentjes.