Nieuwsbrief Vestius december 2020

Interview met Henk Brat over de Corporate Recovery praktijk

Veel bedrijven worden door de coronacrisis geconfronteerd met financiële problemen. Soms is herstructureren noodzakelijk om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Om cliënten hierbij optimaal te kunnen begeleiden heeft Henk Brat bij Vestius Advocaten de zogenaamde Corporate Recovery praktijk opgezet.

Voor meer informatie over onze Corporate Recovery praktijk, neemt u contact op met Henk Brat.

Bedoeling niet langer relevant voor kwalificatievraag

Voor de beoordeling of er sprake is van een werkverhouding is het niet langer van belang of partijen de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. In plaats daarvan kijkt de rechter naar de rechten en verplichtingen die partijen zijn overeengekomen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

Nieuwe wetgeving voor stichtingen en verenigingen ophanden

In 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Als gevolg hiervan wordt onder meer het aansprakelijkheidsregime voor bestuurders en commissarissen van bepaalde verenigingen en stichtingen uitgebreid. Ook komt er een wettelijke basis voor raden van commissarissen bij verenigingen en stichtingen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Hendriks of Levi Schutz.

Kabinet: arbeidsmarkthervorming noodzakelijk

Het kabinet erkent dat de Nederlandse arbeidsmarkt hervormd moet worden. Zo zal de werkdruk en het aantal burn-outs moeten verminderen, de autonomie van werknemers moeten worden vergroot, de combinatie van arbeid en zorg moeten verbeteren, net als de positie van payroll-, uitzend- en platformwerkers.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Eliza Akopova.

Aanbevelingen voor doorgifte persoonsgegevens naar ‘derde landen’ 

Hoewel het Europees Hof een streep zette door het EU-VS Privacy Shield, mogen bedrijven bij de uitwisseling van persoonsgegevens met landen buiten de EU gebruikmaken van modelcontracten, mits daarin sprake is van een gelijkwaardig beschermingsniveau. Om dat te garanderen heeft de European Data Protection Board een set aanbevelingen en maatregelen opgesteld. 

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Online seminar “Arbeidsrecht in tijden van Corona”

Op 12 november organiseerden onze arbeidsrechtspecialisten een online seminar over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis. Tijdens een twee uur durende interactieve sessie werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Reorganiseren en de NOW
  • Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • Opname (verplichte) vakantie-uren
  • Thuiswerken/quarantaine en Arbowetgeving
  • Flexkrachten en gemiddelde arbeidsomvang
  • Ziekte en AVG

De presentatie van het seminar vindt u hier:

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en danken u voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar!