Nieuwsbrief Vestius december 2019

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi 2020 en danken u voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar!

Update slapende dienstverbanden 

Hebt u als werkgever zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’? Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad bent u in voorkomende gevallen verplicht deze slapende dienstverbanden te beëindigen en de werknemer een transitievergoeding te betalen.  

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Anna Görgün.

Voor lage WW-premie schriftelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk!

Indien u volgend jaar in aanmerking wilt komen voor de lage WW-premie moet de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd. Wanneer u in het verleden arbeidsovereenkomsten stilzwijgend voor onbepaalde tijd hebt verlengd, dus zonder dit schriftelijk vast te leggen, dan heeft u tot 31 maart 2020 gelegenheid dat alsnog te doen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel of Anna Görgün.

Ook gedeeltelijke transitievergoeding na structurele en substantiële salarisvermindering bij functiewijziging?

Is er in navolging van de Kolom-beschikking ook sprake van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst wanneer zich de situatie van een substantiële en structurele salarisvermindering voordoet als gevolg van een functiewijziging waartoe partijen door blijvende arbeidsongeschiktheid zijn gedwongen? Over deze vraag buigt de Hoge Raad zich op dit moment na prejudiciële vragen van het Hof Amsterdam.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel of Michiel van Haelst.

Voorontwerp Wet aanpassing van de geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

De praktijk laat een grote behoefte zien aan een meer efficiënte en redelijke beslechting van aandeelhoudersgeschillen. Op 22 augustus jl. werd daartoe het voortonwerp van de ‘Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure’ gepubliceerd. Dit wetsvoorstel beoogt een efficiëntere geschillenregeling wanneer sprake is van een conflictueuze situatie tussen aandeelhouders te introduceren. 

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sara Karem of Peter Kruit.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Wij hebben de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2020 voor u op een rijtje gezet in een overzichtelijk memo. Klik hier om dit memo te raadplegen.