Nieuwsbrief Vestius augustus 2023

De toekomstige plannen voor het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding verbiedt het een werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst bij een concurrent in dienst te treden dan wel vergelijkbare werkzaamheden te verrichten. Het kabinet heeft aangekondigd de regels rondom het concurrentiebeding te willen aanpassen. In dit artikel leest u wat de voorgestelde plannen zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bart de Vroe.

De transitievergoeding: welke onderdelen neem je mee in de berekening?

De transitievergoeding kennen we inmiddels al ruim acht jaar. Grof gezegd bedraagt de transitievergoeding 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Maar welke bedragen op de loonstrook moeten nu wel en niet worden meegenomen bij de berekening? Dat leggen we in dit artikel aan u uit.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Nevenactiviteiten naast publieke taken makkelijk te verbieden

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – welke wet onder meer gevolgen heeft gehad voor het nevenwerkzaamhedenbeding – is inmiddels een jaar geleden in werking getreden. Nevenwerkzaamheden mogen sindsdien slechts verboden worden door een werkgever, als de werkgever daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor heeft. Recent heeft de kantonrechter te Haarlem een uitspraak gedaan waarin nevenwerkzaamheden en publieke taken een rol speelden. In dit artikel gaan we in op deze uitspraak.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michiel van Haelst.

De (eerdere) aanvang van de proeftijd

Partijen hebben bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst de mogelijkheid een proeftijd overeen te komen van – afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst – één of twee maand(en). Gaat een werkgever vervolgens over tot een proeftijdontslag, dan ontstaat in de praktijk nog wel eens de discussie of het proeftijdontslag rechtsgeldig door de werkgever is verleend. Het komt namelijk geregeld voor dat een proeftijd  (per ongeluk) eerder is aangevangen en het proeftijdontslag te laat – en dus niet rechtsgeldig – is gegeven. Wanneer een proeftijd eerder begint en hoe een rechter dit beoordeelt, dat leest u in dit artikel.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Puck Keurentjes.

Gaan smart contracts de traditionele overeenkomsten vervangen?

Het nieuws wordt de laatste jaren gedomineerd door ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en block chain technologie. We lijken aan het begin te staan van een nieuwe digitale revolutie die gevolgen zal hebben voor verschillende sectoren. In deze bijdrage wordt gekeken naar de vraag of smart contracts de huidige overeenkomsten gaan vervangen. En juridische aspecten bij gebruik van programma’s zoals ChatGPT.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie.