Nieuwsbrief Vestius april 2024

Langverwacht wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding gepubliceerd

Nieuwe wetgeving gaat het landschap van concurrentiebedingen ingrijpend veranderen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers moeten zich voorbereiden op striktere regels en werknemers zullen profiteren van meer bescherming en compensatie.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anna Görgün.

Kwalificeren van overeenkomsten

In 2023 oordeelde de Hoge Raad dat de bezorgers van Deliveroo geen zelfstandigen maar werknemers waren. Die zaak draaide in de kern om de kwalificatie van overeenkomsten. Een onderwerp dat wezenlijke gevolgen kan hebben, ook buiten het zzp-domein. Vestius geeft handvatten om veel voorkomende overeenkomsten te kwalificeren.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander Pieroelie of Sabine Chan.

Groene arbeidsvoorwaarden

In een tijd waarin het klimaat en duurzaamheid voor velen een grote(re) rol speelt, worden ‘groene arbeidsvoorwaarden’ ook belangrijker in het arbeidsrecht. Maar wat zijn groene arbeidsvoorwaarden eigenlijk en welke stappen mogen bij het doorvoeren van dergelijke arbeidsvoorwaarden niet overgeslagen worden? Dat en meer bespreken we in dit artikel.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u te sparren over het invoeren van groene arbeidsvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Alle bestuurders zijn gelijk, maar die in de non-profit iets minder dan zij in het bedrijfsleven

De hoogte van de beloning van een bestuurder in de non-profit sector ligt in het algemeen lager dan die van een bestuurder van een kapitaalvennootschap. Maar beide bestuurders zijn afhankelijk van het vertrouwen van het orgaan dat hem heeft benoemd. Ondanks het gelijke afbreukrisico kan de bestuurder met het relatief lage beloningspakket niet rekenen op meer coulance. Sterker nog, de rechtbank te Utrecht bevestigt in een uitspraak dat de directeur van een verenging (zonder winstoogmerk) juist een zuinigere behandeling ten deel valt dan die van een commerciële onderneming in geval van ontslag zonder een gedragen rechtsgrond. Immers, zo redeneert de rechtbank, het salaris en de vergoedingen van de bestuurder moet de vereniging betalen uit de bijdragen van haar leden.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst.