Nieuwsbrief Vestius april 2022

Verplichte registratie Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)

Per 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO registeren in het handelsregister. Laat een organisatie dit na dan volgen er mogelijk strafrechtelijk en/of bestuurlijke sancties. Heeft u dit dus nog niet gedaan, kom dan snel in actie. Wie er kwalificeert als UBO en welke informatie u moet aanleveren, leest u in dit artikel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lusine Shahbazyan of Helger Kamerman.

Reikwijdte opzegverbod tijdens ziekte bij ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden 

Wanneer een werknemer ziek wordt, nadat de werkgever een ontslagprocedure bij het UWV is gestart, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. Maar hoe zit dat wanneer er vervolgens tegen de beslissing van het UWV bij de kantonrechter “in beroep” wordt gegaan? Kantonrechters oordeelden verschillend, maar inmiddels heeft de Hoge Raad zich over dit vraagstuk uitgesproken en bepaald dat het opzegverbod in dergelijke gevallen in de ontbindingsprocedure eveneens niet geldt. We bespreken de uitspraak in dit artikel.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe of Puck Keurentjes.

Onrechtmatig afgeluisterd telefoongesprek mag niet dienen als bewijs in een ontslagzaak

Recent oordeelde de kantonrechter dat een onrechtmatig afgeluisterd telefoongesprek tussen een werknemer en een klant niet mocht dienen als bewijs in een ontslag op staande voet zaak. Het komt niet vaak voor dat onrechtmatig verkregen bewijs in het civiele recht door een kantonrechter buiten beschouwing wordt gelaten. In dit artikel leest u waarom de kantonrechter het bewijs uitsloot en hoe dit te voorkomen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Nieuwe wet veiligheidstoets bij investeringen, fusies en overnames in aantocht

Het wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overname (“Wet vifo”) introduceert een ‘screeningsmechanisme’ ter voorkoming van ongewenste verwervingsactiviteiten van ondernemingen die kwalificeren als vitale aanbieders of beschikken over sensitieve technologie. In dit artikel zetten we alvast een aantal belangrijke punten van deze wetgeving ‘in de maak’ voor u op een rij.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lusine Shahbazyan of Helger Kamerman.