#MeToo en de amicale bedrijfscultuur

Vijf jaar geleden maakten we kennis met de hashtag #MeToo. De aandacht voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is sindsdien steeds meer toegenomen en in de rechtspraak zien we dat seksueel grensoverschrijdend gedrag sinds #MeToo steeds vaker leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bovendien wordt door de rechters in dergelijke zaken steeds vaker geoordeeld dat er sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen door de werknemer.

Er valt over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en hoe hiermee om te gaan heel veel te schrijven. Zo is het onder meer zeer belangrijk dat er een zorgvuldig onderzoek plaatsvindt alvorens arbeidsrechtelijke conclusies te trekken en dient het voor medewerkers helder en duidelijk te zijn dat bepaald gedrag niet is toegestaan.

In dit artikel leggen we de focus op het verweer dat door werknemers nogal eens wordt aangevoerd dat er binnen het bedrijf sprake is van een informele of ‘losse’ bedrijfscultuur. Beklaagde werknemers schermen dan met het argument dat medewerkers binnen het bedrijf op een amicale en losse manier met elkaar omgaan of dat er op de werkvloer vaak seksueel getinte opmerkingen en grappen worden gemaakt. De overschrijdende gedragingen passen of vloeien voort uit de bedrijfscultuur, zo is dan het verweer van de werknemers.

We zien dat een dergelijk verweer door de rechter steeds vaker wordt verworpen. Wanneer de werknemer een duidelijke grens overschrijdt – ook als er bij de werkgever sprake is van lossere omgangsvormen – is dat voor rechters tegenwoordig bijna altijd reden de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Dat betekent uiteraard niet dat hier voor werkgevers geen taak meer ligt. In de Arbowet is immers de verplichting opgenomen dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkvloer en zogenoemde ‘psychosociale arbeidsbelasting’ van werknemers te voorkomen. Het voorkomen dan wel beperken van seksuele intimidatie valt daaronder.

Na de uitzending van BOOS in januari van dit jaar over de misstanden bij het Tv-programma ‘The Voice of Holland’ klonk er in het publieke debat een luide roep om cultuurverandering. Duidelijk werd dat het onder meer belangrijk is dat medewerkers zich vrij voelen melding te doen van misstanden of grensoverschrijdend gedrag. Enkel het in het leven roepen van meldpunten is daarvoor vaak onvoldoende, zo bleek wel. Belangrijk is in ieder geval dat signalen van grensoverschrijdend gedrag serieus worden genomen en dat er binnen de top van het bedrijf voldoende aandacht voor is. Leidinggevenden zouden vervolgens op de werkvloer het gesprek met het personeel moeten aangaan over welk gedrag wel en niet acceptabel is. Daarnaast blijft het natuurlijk zaak in te grijpen wanneer werknemers over de schreef gaan. Afhankelijk van de ‘zwaarte’ van de overtreding en het toepasselijke beleid kan de arbeidsrechtelijke sanctie oplopen van een waarschuwing tot aan een ontslag op staande voet.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel (06-234 922 48).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van november 2022