Looptijd 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar

De regering is van plan de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 terug te brengen van acht naar vijf jaar. Het voorstel ziet op zowel nieuwe als bestaande situaties. Hiermee heeft de ministerraad op voorstel van de Staatssecretaris van Financiën ingestemd. Wanneer het voorstel door het parlement wordt aangenomen, zal abrupt een einde komen aan alle 30%-beschikkingen die op 1 januari 2019 meer dan vijf jaar lopen.

Het kabinet is van plan de wijzigingen op te nemen in het pakket Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 bekend wordt gemaakt.

Wat kunt u als wergever nu al doen?
De 30%-regeling is uiteraard een fiscale voorziening en geen arbeidsvoorwaarde. Niettemin kunt u de nodige vragen verwachten van werknemers die van deze regeling gebruik maken. Het is dan ook verstandig alvast te inventariseren voor welke werknemers de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2019 gevolgen zullen hebben, zodat u deze werknemers tijdig kunt voorbereiden op de nieuwe voorwaarden indien de voorgestelde wijzigingen inderdaad per 1 januari a.s. zullen worden ingevoerd.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart de Vroe.