Identificatieplicht

Op grond van de Verordening op de advocatuur zijn wij verplicht om bij aanvaarding van een opdracht de identiteit van een cliënt te controleren evenals de wettigheid van de opdracht.

Identificatie vindt plaats als volgt:

➤ Bij natuurlijke personen: met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

➤ Bij rechtspersonen: met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij tevens verplicht eventuele uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) van al onze cliënten te identificeren. Naast de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele UBO’s te identificeren (cliëntenonderzoek), bevat de Wwft de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.