Identificatieplicht

Wij zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht al onze cliënten te identificeren. Voor rechtspersonen geldt dat er een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van de rechtsgeldige vertegenwoordiger moet worden overlegd. Bij natuurlijke personen verlangt Vestius uiteraard alleen een kopie van het identiteitsbewijs (geen rijbewijs).