Einde tijdelijke maatregelen voor bestuur en AV op basis van coronawet

Vlak na de uitbraak van de coronacrisis heeft de wetgever een noodwet aangenomen. Eerder is deze noodwet door de wetgever telkens verlengd, maar op 1 februari jl. zijn de meeste van deze maatregelen voor BV’s komen te vervallen. In deze bijdrage informeren we u kort over de wijzigingen voor bestuurders en aandeelhouders.

Einde tijdelijke maatregelen BV’s per 1 februari 2023

  • Digitale aandeelhoudersvergaderingen zijn niet meer mogelijk op basis van de noodwet. Het blijft mogelijk om digitale aandeelhoudersvergaderingen te houden voor zover dat in de statuten is bepaald en conform statutaire voorschriften.
  • Bestuurders kunnen niet meer besluiten om de termijn voor vaststelling van de jaarrekening te verlengen met maximaal vijf maanden vanaf eind mei, deze bevoegdheid ligt weer bij de algemene vergadering.

De rechtsgeldigheid van aandeelhoudersbesluiten kan worden aangetast wanneer het besluit niet is genomen met inachtneming van de formaliteiten. Houd er rekening mee dat er vanaf 1 februari 2023 geen beroep meer kan worden gedaan op de noodwet om digitaal te vergaderen. Bovendien is voor het verlengen van de periode om de jaarrekening vast te stellen dit jaar weer, zoals vanouds, een aandeelhoudersbesluit nodig.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sander Pieroelie (06-222 878 65).

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van april 2023