De AVG drie maanden later: toetsen, klachten en een grote dwangsom

Langzaamaan droogt de stroom aan e-mails over hernieuwd privacy beleid en de verzoeken om toestemming deze e-mails te mogen blijven versturen in ieders mailbox, op. De meeste organisaties hebben in aanloop naar de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) op 25 mei jl. hun privacy beleid op orde gemaakt en de noodzakelijk stappen uitgevoerd om persoonsgegevens “AVG-proof” te verwerken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) liet halverwege juli jl. weten een verkennend onderzoek op te starten om te achterhalen hoe goed grote organisaties de Europese privacyregels naleven. Daartoe zal de AP een steekproef onder grote organisaties in private sectoren houden, om te bezien of deze het voor hen verplichte verwerkingsregister bijhouden. Indien dat het geval is en het register de juiste informatie bevat, ziet de AP dat als een belangrijke eerste stap waarmee het bedrijf in kwestie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Verder maakte de AP eind juni jl. bekend dat sinds 25 mei jl. ruim 600 klachten zijn ontvangen. Daarvan zijn er 400 geanalyseerd. Daaruit bleek een derde van de klachten over moeilijkheden rondom het verwijderen van persoonsgegevens te gaan. Daarnaast handelde een groot aantal klachten over het niet mogen inzien van persoonsgegevens en over de ongewenste verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Ons advies blijft dan ook om interne procedures op te stellen voor een vlotte afhandeling van dergelijke privacy verzoeken.

Ondertussen heeft de AP ook een eerste dwangsom van € 48.000,- geïnd bij een vermogensbeheerder die weigerde volledige inzage in de persoonsgegevens van een klant te geven.

Kortom, de AP heeft zijn handen er vol aan en lijkt ondanks de voortdurende berichten over onderbezetting toch de eerste stapjes richting handhaving van de privacyregels te maken. Voor de meeste ondernemers zit het bulkwerk dat voorafging aan de invoering van de AVG er ondertussen op. De kramp waarin iedereen eind mei leek te zijn geschoten is gelukkig afgezwakt. Uiteraard neemt dat niet weg dat privacy een blijvend aandachtspunt voor iedere onderneming is. Dat besef is in de aanloop naar de invoering van de AVG echter wel bij iedereen doorgedrongen!

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Michiel van Haelst of Lise van den Heuvel.