Het Corporate Litigation team van Vestius

De ontwikkelingen rond het coronavirus (zoals verstoring van de toeleveringsketen, aandeelhoudersgeschillen, annuleringen en huurprijsverminderingen) zullen ongetwijfeld invloed hebben op de bedrijfsvoering en de cashflow van uw bedrijf en mogelijk zelfs leiden tot financiële problemen. Geschillen tussen aandeelhouders en met uw mede-bestuurders kunnen de onderneming zelfs lam leggen. Als bestuurder vraagt u zich mogelijk af of:

  • uw bedrijf nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk kan uitstellen.
  • het contract met de leverancier of de verhuurder (tijdelijk) kan worden aangepast.
  • u nog nieuwe verplichtingen namens het bedrijf mag aangaan zonder daardoor persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.
  • of uw huidige model-contracten en algemene voorwaarden voldoende waarborgen bieden bij vergelijkbare situaties in de toekomst.
  • of, en zo ja wat, u kan doen tegen niet betalende debiteuren.
  • hoe u de geschillen tussen de aandeelhouders en medebestuurders kunt oplossen.

Het beantwoorden van deze vragen kan, zeker in de huidige exceptionele omstandigheden, een lastig dilemma zijn. Soms is het voeren van een procedure onvermijdelijk. Zeker omdat de belangen en doelstellingen van de verschillende stakeholders niet altijd overeenkomen. Wij bij Vestius kunnen u adviseren over welke stappen te nemen om u verder te helpen.

Tot de expertise van het kantoor behoort het voeren van procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam om geschillen binnen uw onderneming op te lossen. Ook behoort tot onze expertise het voeren van procedures bij rechtbanken om geschillen met leveranciers en debiteuren te beslechten. Het corporate litigation team van Vestius heeft ruime ervaring in het adviseren van nationale en internationale ondernemingen.

Bent u betrokken in een procedure of heeft u een corporate geschil, neem dan gerust contact op met een van de procesadvocaten binnen ons corporate litigation team.

Sara Karem  |  Henk Brat  |  Paul Hendriks |  Pieter Verloop