Corona special (update) | Bestuursmaatregelen tijdens crisistijden

Enkele concrete handvatten:

  • Hoe om te gaan met uw schuldeisers?
  • Kunt u nog een algemene vergadering houden?
  • Is het verstandig om dividend uit te keren?

Vorige week hebben wij een artikel gepost met de do’s and don’ts voor bestuurders in tijden van crisis. Dit artikel vindt u hier. Naar aanleiding van dit artikel kregen wij veel aanvullende vragen van cliënten en relaties. De belangrijkste onderwerpen die wij met hen bespraken, treft u hierbij aan. Voor alle duidelijkheid; onze eerdere do’s en don’ts blijven onveranderd van belang voor bestuurders.

  • Omgang met uw schuldeisers

Eerder raadden wij u aan zelf proactief contact op te nemen met uw schuldeisers (verhuurder, belangrijke leveranciers, banken etc.) als u voorziet dat u deze op termijn niet kan betalen. De ervaring leert namelijk dat een proactieve houding meer resultaat en een hogere gunfactor oplevert, dan het er op aan laten komen. We raden u in dat geval aan om eerst de contracten met uw schuldeisers scherp door te nemen om te zien wat de mogelijkheden van uitstel van betaling, opschorting en/of opzegging zijn. Komt u er niet uit? Bel ons gerust, wij helpen u direct. Als u dat heeft doorgenomen, adviseren wij u een brief op te stellen met daarin de volgende elementen: (i) geef aan dat u op termijn mogelijk in betalingsproblemen komt, (ii) vertel een duidelijk en eerlijk verhaal, (iii) toon begrip voor de belangen van uw schuldeiser, (iv) geef aan welke maatregelen zijn of worden genomen door uw onderneming om de crisis het hoofd te bieden en (v) doe een redelijk voorstel voor een regeling. Indien geen sprake is van acute betalingsonmacht, vermijd dan woorden van die strekking in de brief om te voorkomen dat de schuldeiser de vorderingen direct kan (en wil) opeisen. Tast in dat geval de mogelijkheden met uw schuldeisers af voor het geval dat u straks wel betalingsproblemen zou hebben. Voor bestaande overeenkomsten met uw schuldeisers bestaat in beginsel geen verplichting voor bestuurders om de schuldeisers proactief en uitgebreid te informeren over de financiële situatie van de onderneming, dus beperk de informatievoorziening aan schuldeisers tot hetgeen noodzakelijk is. Mocht u alsdan een regeling kunnen treffen, leg deze schriftelijk vast en betracht daarbij de nodige voorzichtigheid, de crisis kan zo maar langer duren dan u denkt.

  • Algemene vergaderingen

Misschien ontkomt u er niet aan op korte termijn een algemene vergadering te houden. Mogelijk moet een belangrijk aandeelhoudersbesluit worden genomen of verlangen de aandeelhouders naar informatie over de financiële impact van de crisis op de onderneming. Fysieke vergaderingen zijn door de getroffen maatregelen echter onmogelijk of onwenselijk. De statuten van de onderneming bieden soms uitkomst en staan een “digitale vergadering” via bijvoorbeeld video conference toe. Op die “digitale vergadering” kunnen dan gewoon besluiten worden genomen. Staat die mogelijkheid niet in de statuten, dan kunnen altijd nog besluiten buiten vergadering worden genomen. Belangrijk is dan wel dat alle aandeelhouders, bestuurders en – zo die er zijn – commissarissen daarin worden gekend. Bij vragen weet u ons hopelijk te vinden. Tenslotte zijn er ook mogelijkheden om een volmacht te verstrekken.

  • Dividenduitkeringen

Wees voorzichtig met het doen van dividenduitkeringen. Werkt u als bestuurder mee aan een dividenduitkering terwijl de onderneming er door de coronacrisis slecht voorstaat, dan loopt u als bestuurder het risico op persoonlijke aansprakelijkheid als de onderneming later haar schuldeisers niet kan betalen. Voorzichtigheid is dus geboden.

Heeft u vragen over dit artikel of over ons eerdere artikel? Neemt u hierover dan contact op met Sander Pieroelie (06-22287865), Henk Brat (06-55394459) en Helger Kamerman (06-51080197). Wij staan uiteraard aan uw zijde in deze zware tijden en u kunt ons ook buiten de gebruikelijke kantooruren op onze mobiele telefoonnummers bereiken.

Gepubliceerd op 26 maart 2020