Corona special | Ondernemingsrecht

Do’s and don’ts voor bestuurders in tijden van crisis

Er is sprake van een uitzonderlijke situatie; iedereen wordt geconfronteerd met een onzekere toekomst. Dat geldt ook voor heel veel ondernemingen. Deze crisis zal ongetwijfeld diepe wonden slaan. Bepaalde sectoren zullen harde klappen krijgen. Maar wat moet u doen als bestuurder van een onderneming in deze situatie en vooral als uw onderneming in betalingsproblemen dreigt te komen? Hierbij een overzicht van de do’s and don’ts:

 • Meld direct betalingsonmacht bij de Belastingdienst en regel uitstel van betaling. Het kabinet heeft steunmaatregelen genomen en de Belastingdienst biedt de mogelijkheid: i) voor bijzonder uitstel van betaling en ii) om voorlopige aanslagen aan te passen. Doe dit tijdig om persoonlijke aansprakelijkheid voor u als bestuurder te voorkomen. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.
 • Hetzelfde geldt min of meer als u verwacht niet aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. U dient dit dan tijdig te melden bij het pensioenfonds.
 • Neem zelf en dus pro-actief contact op met uw schuldeisers (verhuurder, belangrijke leveranciers, banken etc.) als u voorziet dat u deze op termijn niet kan betalen en tref een regeling. Leg deze regeling schriftelijk vast en betracht daarbij de nodige voorzichtigheid, de crisis kan zo maar langer duren dan u denkt. De ervaring leert dat een pro-actieve houding meer resultaat en een hogere gunfactor oplevert, dan het er op aan laten komen.
 • Ga geen verplichtingen en contracten aan die uw onderneming misschien niet kan nakomen. Dit ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van u als bestuurder. Realiseer u goed dat op dit moment onduidelijk is hoe lang we exact te maken hebben met deze bijzondere situatie.
 • Door deze crisis kunt u zich als leverancier van diensten en/of producten mogelijk op “overmacht” beroepen. Overmacht houdt kort gezegd in dat u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent om uw verplichtingen na te komen. Het voordeel daarvan is dat u kan stellen dat de onderneming daardoor niet schadeplichtig is vanwege het niet nakomen van verplichtingen. Of deze Corona crisis onder “overmacht” valt en welke mogelijkheden de afnemers hebben met betrekking tot hun eigen verplichtingen en eventuele beëindiging van het contract zal ook afhangen van wat er in de desbetreffende contracten en algemene voorwaarden staat. Sla deze er dus op na.
 • Wellicht dat u van sommige leveranciers (tijdelijk) geen gebruik meer wenst te maken. Controleer uw inkoopcontracten en onderzoek wat de opzegmogelijkheden zijn. Onder omstandigheden is het mogelijk om een contract aan te passen of te beëindigen met een beroep op het wettelijk leerstuk “onvoorziene omstandigheden”. In het algemeen geldt dat er niet snel sprake zal zijn van onvoorziene omstandigheden.
 • U kan ook geconfronteerd worden met klanten die u niet kunnen betalen. Maak daar duidelijke afspraken mee en leg deze schriftelijk vast. U kunt zekerheidshalve een voorschot of andere zekerheden vragen. Sla uw contracten en algemene voorwaarden er op na om te zien wat uw rechten en mogelijkheden zijn.
 • Uw eigen leveringen van uw diensten en goederen zal mogelijk ook op andere voorwaarden moeten plaatsvinden. Bespreek directe of snelle betaling of lever stapsgewijs uit.
 • U bent als bestuurder ook verantwoordelijk voor de financiering van de onderneming. Indien u verwacht in betalingsproblemen te komen, kunt u, los van afspraken maken met de bank, overwegen om de aandeelhouders extra financiering te vragen in de vorm van (nood)leningen, overbruggingskrediet, achtergestelde leningen of zelfs een uitgifte van aandelen.
 • Maatregelen nemen in de personele sfeer. Zo kunt u werktijdverkorting aanvragen of zelfs overwegen om personeel te ontslaan. Zie voor meer informatie onze eerdere post op onze website.
 • In worst case scenario kunt u overwegen surséance van betaling aan te vragen of zelfs faillissement, maar we hopen dat het niet zo ver zal komen.
 • Tot slot is belangrijk om er rekening mee te houden dat de rechtspraak is gesloten van 17 maart tot 6 april, met uitzondering van urgente zaken. Dit leidt niet alleen tot vertraging in lopende procedures, maar ook in zaken die u op korte termijn aanhangig maakt.

Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met Sander Pieroelie (06-22287865), Henk Brat (06-55394459) of Helger Kamerman (06-51080197). Wij staan uiteraard aan uw zijde in deze zware tijden en u kunt ons ook buiten de gebruikelijke kantooruren op onze mobiele telefoonnummers bereiken.

Gepubliceerd op 16 maart 2020