Corona special | NOW 3

De verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3) is aangekondigd. De exacte tekst van de regeling onder NOW 3 moet nog worden gepubliceerd door het ministerie, maar de regeling op hoofdlijnen is reeds gepubliceerd.

NOW 3 treedt in werking per 1 oktober 2020 voor de duur van 9 maanden, verspreid over 3 tijdvakken met aangepaste voorwaarden. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar ook wordt ruimte geboden aan bedrijven en werknemers om zich aan te passen aan de huidige economische situatie. Wel is duidelijk dat de regeling in elk van de drie tijdvakken steeds iets verder wordt versoberd.

NOW 3 op hoofdlijnen 

  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW-regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages per tijdvak: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat – anders dan onder NOW 1 en 2 – de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met respectievelijk 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De ‘reorganisatieboete’ komt te vervallen.
  • De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op uitkeren van dividend en bonus zoals deze gold onder NOW 2, blijft onder NOW 3 bestaan. Hoewel de toelichting nog niet concreet is op dit punt, is wel aangegeven dat de systematiek gelijk blijft. Dat zal vermoedelijk tot gevolg hebben dat pas na goedkeuring van de jaarrekening over 2021 (doorgaans begin 2022 pas weer dividend kan worden uitgekeerd of bonussen mogen worden betaald.
  • Net als onder NOW 1 en NOW 2 ontvangt de werkgever in eerste instantie een voorschot van 80%.
  • De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten blijft 40%.

Overzicht van de verschillende voorwaarden per tijdvak

* 10% van de vergoeding over tijdvak 1 dient te worden ingezet voor scholing / werk-naar-werk. Dit deel van de vergoeding zal niet aan de werkgever worden overgemaakt, waardoor de werkgever effectief maximaal 80% ontvangt.

Aanvragen NOW 3

NOW 3 / tijdvak 1 kan vanaf 16 november a.s. (streefdatum UWV) worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Voor deelname aan NOW 3 maakt het niet uit of een bedrijf eerder al dan niet heeft deelgenomen aan de NOW-regelingen. Ook kan een aanvraag voor NOW 3 per tijdvak worden gedaan.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Bart de Vroe (06-20366243) of Anna Görgün (06-23908453).

Gepubliceerd op 16 september 2020