Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Sinds de invoering van de Wwz is er veel te doen geweest over de zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’. Daaronder worden verstaan de dienstverbanden van werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Vanwege het recht op transitievergoeding hielden werkgevers deze dienstverbanden na afloop van de wachttijd vaak in stand.

Ondertussen is de Wet compensatie transitievergoeding een feit. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die het dienstverband van werknemers na langdurige arbeidsongeschiktheid hebben beëindigd en de transitievergoeding hebben betaald, bij het UWV compensatie aanvragen voor de (reeds) betaalde transitievergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015 (ingangsdatum Wwz). Het maakt daarbij niet uit of het dienstverband is beëindigd middels een UWV-procedure of een vaststellingsovereenkomst. Via deze link kunt u zien welke documentatie u te zijner tijd bij het UWV zult moeten aanleveren.

Sinds de compensatiewet is aangenomen, zijn opnieuw verschillende werknemers met slapende dienstverbanden naar de kantonrechter gestapt met het verzoek hun arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding te beëindigen. Er werd door kantonrechters verschillend geoordeeld over de vraag of de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte in stand mocht worden gehouden.

De kantonrechter te Roermond heeft op 10 april 2019 aan de Hoge Raad prejudiciële vragen over de slapende dienstverbanden gesteld. Naar verwachting zal de Hoge Raad in het najaar duidelijkheid scheppen. We houden u op de hoogte.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lise van den Heuvel.

Dit artikel is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Vestius van juli 2019