Bank mag bij kredietverstrekking niet zonder meer nadelige voorwaarden opleggen aan onderneming in zwaar weer

Ondernemingen die in een slechte financiële situatie verkeren, lopen het risico om door een bank onder druk gezet te worden bij de verstrekking van noodkrediet. Zeker wanneer een onderneming het water aan de lippen staat en een alternatieve wijze van financiering niet tot de mogelijkheden behoort. De afhankelijke positie die een onderneming in zo’n geval tegenover de bank heeft, kan ervoor zorgen dat een onderneming zich genoodzaakt voelt om akkoord te gaan met nadelige voorwaarden die een bank verbindt aan het verstrekken van krediet. Er bestaat dan immers simpelweg geen andere uitweg voor zo’n onderneming dan de voorwaarden maar schoorvoetend te accepteren.

Maar ook als een onderneming in zo’n afhankelijke positie verkeert, moet de bank uit het oogpunt van de bancaire zorgplicht het belang van haar klant hoog in het vaandel hebben staan. Naar het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd hieraan voorbijgegaan door de Rabobank toen zij het in financiële moeilijkheden verkerende bouwbedrijf Midreth zeer nadelige voorwaarden oplegde bij de kredietverstrekking. De Rabobank maakte misbruik van de schrijnende financiële situatie door onder meer bij het verstrekte noodkrediet een exorbitant hoge fee te bedingen. Bovendien werd door de bestuurder in privé een enorme zekerheid aan de bank verstrekt en moest de aandeelhouder een groot deel van de aandelen overdragen voor een koopsom van € 1,-. Voor Midreth en de bestuurder bestond er geen alternatieve financieringsmogelijkheid waardoor zij zich genoodzaakt voelden akkoord te gaan met de voorwaarden die de Rabobank stelde.

De onevenredig grote voordelen die waren bedongen door de Rabobank achtte het hof in strijd met de bancaire zorgplicht. De Rabobank had daarmee ook persoonlijk onrechtmatig gehandeld jegens de bestuurder en de aandeelhouder. Bij arrest van 27 maart 2018 werd de Rabobank daarom veroordeeld tot het vergoeden van de schade die de aandeelhouder en de bestuurder hadden geleden als gevolg van deze schending.

Bovengenoemde uitspraak laat zien dat het hof een halt toeroept aan de onredelijke eisen die kredietverstrekkende banken stellen, zonder daarbij naar het belang van een onderneming te kijken.

Wees er dus op bedacht dat u niet alle voorwaarden van een bank hoeft te accepteren als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Bedenk daarnaast dat het mogelijk is dat uw onderneming recht heeft op vergoeding van de schade die het gevolg is van de door een bank opgelegde nadelige voorwaarden bij het verstrekken van noodkrediet.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paul Hendriks of Paulien Blaauwbroek.