Arbeidsrecht

Anticiperen op de gevolgen
van nieuwe wet- en regelgeving

Het Nederlandse arbeidsrechtsysteem is uniek. Bij de bescherming van de werknemer bestaat er een groot verschil tussen vaste en flexibele contracten. Het ontslaan van een vaste werknemer is in onze jurisdictie doorgaans een complexe zaak. De wetgever zoekt naarstig een betere balans tussen flexibele en vaste contracten. Actueel is ook de vraag hoe de Nederlandse arbeidsmarkt moet omgaan met digitalisering en robotisering. Bovendien wordt arbeid steeds meer beïnvloed door technologie, waardoor de werkplek en het privédomein met elkaar verstrikt raken.

Deze ontwikkelingen maken het arbeidsrecht er niet eenvoudiger op. Door te anticiperen op de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving, kunnen wij werkgevers kwalitatief hoogwaardig advies geven over de juridische aspecten van een solide personeelsbeleid. We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen, en combineren onze vakkennis met een oplossingsgerichte instelling. Als we met een schikking geen redelijk eindresultaat kunnen behalen, deinzen we niet terug voor een gang naar de rechter.

Onze arbeidsrechtadvocaten staan hoofdzakelijk werkgevers bij. Maar ook werknemers weten hun weg naar ons kantoor te vinden.

Werkgevers

Onze arbeidsrechtpraktijk omvat het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Wij adviseren en vertegenwoordigen ondernemingen op het gebied van individueel en collectief ontslag, reorganisaties, medezeggenschap (Wet op de ondernemingsraden), CAO’s, flexibele en tijdelijke arbeidsverhoudingen, gelijke behandeling en arbeidsconflicten (stakingen). Daarnaast ondersteunen we onze collega’s van ondernemingsrecht met advies over sociale en arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames.

 • Arbeids-/opdrachtcontracten
 • Verbetertrajecten
 • Ontslag – individueel/collectief
 • Ondernemingsraad
 • Medezeggenschapsrecht
 • Non-concurrentie
 • CAO

 • Reglementen en beleid
 • Flexibilisering en harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Begeleiding van fusies en outsourcing projecten
 • Overgang van onderneming
 • (Internationale) detachering en uitzending
 • Arbeidsomstandigheden / werkgeversaansprakelijkheid
 • Privacy / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wenst u uw voorgenomen besluit arbeidsrechtelijk te toetsen? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Werkgevers

Onze arbeidsrechtpraktijk omvat het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Wij adviseren en vertegenwoordigen ondernemingen op het gebied van individueel en collectief ontslag, reorganisaties, medezeggenschap (Wet op de ondernemingsraden), CAO’s, flexibele en tijdelijke arbeidsverhoudingen, gelijke behandeling en arbeidsconflicten (stakingen). Daarnaast ondersteunen we onze collega’s van ondernemingsrecht met advies over sociale en arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames.

 • Arbeids-/opdrachtcontracten
 • Verbetertrajecten
 • Ontslag – individueel/collectief
 • Ondernemingsraad
 • Medezeggenschapsrecht
 • Non-concurrentie
 • CAO

 • Reglementen en beleid
 • Flexibilisering en harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Begeleiding van fusies en outsourcing projecten
 • Overgang van onderneming
 • (Internationale) detachering en uitzending
 • Arbeidsomstandigheden / werkgeversaansprakelijkheid
 • Privacy / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wenst u uw voorgenomen besluit arbeidsrechtelijk te toetsen? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Werknemers

Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslag, een arbeidsconflict of de werking van een concurrentiebeding? Wij helpen u graag met uw arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze advocaten hebben veel ervaring met het adviseren van werknemers. Daarbij kijken we niet alleen naar de juridische kant van uw zaak, maar ook naar de onderliggende belangen. En uiteraard houden we rekening met de kosten. Samen met u zoeken we naar een oplossing die het beste bij uw situatie past.

 • Advies bij ontslag
 • Concurrentiebeding
 • Statutair bestuurders

Ontslagen of loopt uw arbeidsovereenkomst af? Of heeft u vragen over uw concurrentiebeding? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Werknemers

Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslag, een arbeidsconflict of de werking van een concurrentiebeding? Wij helpen u graag met uw arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze advocaten hebben veel ervaring met het adviseren van werknemers. Daarbij kijken we niet alleen naar de juridische kant van uw zaak, maar ook naar de onderliggende belangen. En uiteraard houden we rekening met de kosten. Samen met u zoeken we naar een oplossing die het beste bij uw situatie past.

 • Advies bij ontslag
 • Concurrentiebeding
 • Statutair bestuurders

Ontslagen of loopt uw arbeidsovereenkomst af? Of heeft u vragen over uw concurrentiebeding? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Privacy

Op de werkvloer moeten we steeds meer rekening houden met privacyrechten van werknemers. De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft in dat opzicht veel losgemaakt. Werkgevers moeten daardoor aan meer voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens voldoen, op straffe van boetes. Die kunnen tot extreme proporties oplopen. Wij adviseren u praktisch en gedegen over de geldende privacywetgeving en allerhande privacyaspecten op de werkvloer.

 • Privacyrechten werknemers op grond van de AVG
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Privacystatements
 • Cameratoezicht
 • Bewaartermijnen personeelsdossiers

Wilt u weten wat de verwerking van persoonsgegevens betekent voor uw organisatie? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Privacy

Op de werkvloer moeten we steeds meer rekening houden met privacyrechten van werknemers. De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft in dat opzicht veel losgemaakt. Werkgevers moeten daardoor aan meer voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens voldoen, op straffe van boetes. Die kunnen tot extreme proporties oplopen. Wij adviseren u praktisch en gedegen over de geldende privacywetgeving en allerhande privacyaspecten op de werkvloer.

 • Privacyrechten werknemers op grond van de AVG
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Privacystatements
 • Cameratoezicht
 • Bewaartermijnen personeelsdossiers

Wilt u weten wat de verwerking van persoonsgegevens betekent voor uw organisatie? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Mediation

Mediation betekent begeleid onderhandelen, gericht op het wegnemen van blokkades in de communicatie tussen partijen. Mediation is niet meer weg te denken uit de huidige rechtspraktijk. Steeds weer blijkt namelijk dat mediation de snelste en goedkoopste wijze van geschiloplossing is. Wij vinden het daarom belangrijk dat u ook voor mediation bij ons terecht kunt. In onze mediationpraktijk staan zakelijke geschillen centraal. Denk daarbij aan arbeidsgeschillen in brede zin, problemen tussen aandeelhouders of conflicten bij een bedrijfsovername.

 • Arbeidsgeschillen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Geschillen tussen management en ondernemingsraad (OR)
 • Geschillen tussen/binnen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Wilt u uw wederpartij mediation voorstellen of bent u het samen al eens geworden over mediation? Neem contact op met:

Mediation

Mediation betekent begeleid onderhandelen, gericht op het wegnemen van blokkades in de communicatie tussen partijen. Mediation is niet meer weg te denken uit de huidige rechtspraktijk. Steeds weer blijkt namelijk dat mediation de snelste en goedkoopste wijze van geschiloplossing is. Wij vinden het daarom belangrijk dat u ook voor mediation bij ons terecht kunt. In onze mediationpraktijk staan zakelijke geschillen centraal. Denk daarbij aan arbeidsgeschillen in brede zin, problemen tussen aandeelhouders of conflicten bij een bedrijfsovername.

 • Arbeidsgeschillen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Geschillen tussen management en ondernemingsraad (OR)
 • Geschillen tussen/binnen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Wilt u uw wederpartij mediation voorstellen of bent u het samen al eens geworden over mediation? Neem contact op met: