Arbeidsrecht in tijden van corona

In het artikel “Arbeidsrecht in tijden van corona” dat Lise van den Heuvel samen met Eliza Akopova voor het vakblad ArbeidsRecht schreef, bespreken zij de coronarechtspraak en de vraag of de coronacrisis van invloed is op de beoordeling van verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken. Zij concluderen dat de coronacrisis weliswaar in een scala aan arbeidsrechtelijke vraagstukken een rol heeft gespeeld, maar dat de crisis niet tot wezenlijke verschuivingen in de wijze van beoordelen of de uitkomst daarvan heeft geleid. Hoewel de impact van de coronacrisis voor veel werkgevers groot is, zijn rechters vooralsnog bijzonder terughoudend de financiële gevolgen daarvan voor rekening en risico van werknemers te brengen dan wel anderszins van de beschermende bepalingen voor werknemers af te wijken.

Het artikel verscheen in april 2021 in aflevering 3 van het tijdschrift ArbeidsRecht (ArbeidsRecht 2021/3, blz. 13 e.v.).

ArbeidsRecht. Arbeidsrecht in tijden van corona